PvdA Buren in gesprek met …

16 maart 2018

Je ziet steeds meer zonnepanelen verschijnen op daken. Dat is heel gunstig met het oog op de noodzakelijk omschakeling van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.  Karel de Raat en Goof den Hartogh spraken met Harry Brekelmans uit Beusichem over zijn ervaringen met de panelen die hij vijf jaar geleden aanschafte.

Veel mensen zijn aarzelend over de aanschaf van zonnepanelen. Harry vertelt dat hij die aarzeling nauwelijks heeft gekend en dat hij één van de eerste in het dorp was die ze op zijn dak liet installeren. En sindsdien hebben de 12 panelen feilloos en tot volle tevredenheid gewerkt. Ze leveren 90% van de elektriciteit die het gezin Brekelmans jaarlijks verbruikt. Aan het energiebedrijf betalen ze nog maar voor 200 kilowattuur: ongeveer 50 euro. De investering  in de panelen heeft dan ook een hoog rendement zeker als je het vergelijkt met het rendement van spaargeld op de bank.

Maar financieel gewin was voor Harry zeker niet het enige motief om de panelen aan te schaffen. Destijds besefte hij al dat we op duurzame energie zouden moeten overgaan om de klimaatverandering tegen te gaan. En dat dat dringend nodig is, is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. Veel meer mensen zouden tot aanschaf over moeten gaan: goed voor het klimaat en goed voor de eigen portemonnee.

Op de vraag of de gemeente hierin een actievere rol op zich zou moeten nemen is Harry’s reactie  dat dat zeker zinvol zou zijn. Objectieve informatie van gemeentewege kan hen helpen om de juiste beslissing te nemen. Dus een informatiepunt bij de gemeente waar mensen inlichtingen kunnen krijgen over de aanschaf van zonnepanelen, kan heel zinvol zijn voor veel mensen en hen over de streep trekken. De komende jaren zullen we met z’n allen, op grote schaal, veel meer gebruik moeten gaan maken van duurzame energiebronnen. Zonnepanelen aanbrengen op de daken van huizen is een maatregel die mensen zelf kunnen nemen. Harry juicht dat zeer toe en gaat inmiddels enthousiast door met het produceren van zijn eigen elektriciteit.

De PvdA Buren wil voor inwoners, kleine bedrijven en verenigingen een duurzaamheidslening introduceren. Een voorziening waar je met steun van de gemeente tegen gunstige voorwaarden geld kunt lenen voor zonnepanelen, isolatie, zonneboilers etc.

 

In aanloop naar de verkiezingen op 21 maart 2018 gaan de kandidaten van de PvdA Buren in gesprek met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Een aantal hiervan publiceren we hier en op Facebook. Wil je ook in gesprek met één van de PvdA-kandidaten? Stuur dan even een mailtje.

Andere gesprekken nalezen? Ze staan hier.