Door op 2 oktober 2013

Kulturhus Maurik sneuvelt om vijf voor twaalf

Afgelopen dinsdag vergaderde de Burense raad over o.a. het Kulturhus in Maurik. Een plan waar tot voor kort een grote meerderheid van de raad voorstander van was. Zelfs nadat de SWB de stekker uit het project trok, heeft deze raad wethouder van Ingen verzocht een nieuw en vergelijkbaar plan op te stellen.

Dit heeft de wethouder gedaan en het plan lag in deze vergadering ter bespreking voor. Een prachtig plan waarin diverse functies gebundeld worden. Helaas bleek de fractie van de VVD (met uitzondering van dhr. Vlaming) tot ieders verbazing op het laatste moment toch tegen het voorstel te zijn. Bij deze keuze hielden zij geen rekening met de kosten van de renovatie van het Klokhuis en de gymzaal in Eck en Wiel.

Er lag een fantastisch plan voor waar lange tijd hard aan is gewerkt en veel inwoners en instellingen bij zijn betrokken. Wij vinden dit echt een gemiste kans.