Door op 21 januari 2015

Terugblik extra raad over NTC

Afgelopen donderdag werden we onaangenaam verrast door een brief van het Bondsbestuur van de KNLTB en een kopie persbericht van het College. Het Bondsbestuur gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in een samenwerking met de gemeente Buren en op zoek gaat naar een alternatieve locatie. Onze fractie is ontsteld over dit nieuws en heeft samen met de Partij voor de Dieren een verzoek tot extra raadsvergadering ingediend.

Tot aan donderdag waren er vooral positieve signalen. Hoewel de financiering nog niet helemaal rond was, begreep onze fractie steeds dat het NTC er wel zou komen. We kregen zelfs het goede nieuws dat de omgevingsvergunning was aangevraagd in december. In een nieuwspublicatie hierover zegt verantwoordelijk wethouder Lautenbach: -”De gesprekken zijn nog altijd niet helemaal afgerond. Maar ik ben blij dat Vaassen daarin kennelijk voldoende vertrouwen heeft om nu een vergunningsaanvraag in te dienen. Het tenniscentrum moet in Buren komen en deze aanvraag brengt dat weer een stap dichterbij”- einde citaat.

Goed nieuws dachten wij! Want, het NTC naar Buren halen is de wens van iedere gemeente. Veel arbeidsplaatsen, naar verwachting extra opbrengsten voor lokale en regionale ondernemers en een fantastisch visitekaartje voor onze gemeente. Het vestigen van het NTC in onze gemeente zou een enorme boost zijn voor de Burense economie, maar ook op het gebied van recreatie en toerisme, een van onze belangrijkste speerpunten.

Kortom, wat een teleurstelling dat het KNLTB nu een ander besluit genomen heeft. Er is twee jaar lang met hen gesproken en geïnvesteerd. Het kerstreces werd met vertrouwen ingegaan zegt de wethouder in de krant Stad Tiel.

Onze fractie wilde dan ook graag van het college horen wat er is misgegaan. Hoe heeft het zo kunnen lopen? En natuurlijk wilden wij graag horen welke mogelijkheden het college nog ziet om opnieuw het gesprek aan te gaan. De burgemeester zei in het interview met Omroep Gelderland dat hij nog hoop heeft, wij wilden graag horen in hoeverre die hoop nog openingen biedt bij de KNLTB.

Alles bij elkaar genomen, is dit voor onze fractie en de fractie van de Partij voor de Dieren, aanleiding geweest een verzoek in te dienen voor een extraraadsvergadering. Wij vinden dit een uitermate belangrijk onderwerp en mag er geen dag teveel verstrijken om alsnog opnieuw in gesprek te gaan met de KNLTB en alles in het werk te stellen het toekomstig NTC voor Buren te behouden. Wij zijn van mening dat dit onderwerp de volle aandacht moet krijgen van de gemeenteraad en niet als extra agendapunt toegevoegd moet worden aan een reguliere agenda, die ook de nodige tijd zal kosten.

Het debat leidde helaas niet tot een constructieve oplossing. De wethouder en de coalitiepartijen legden de zwarte piet bij de KNLTB. Ook werd duidelijk dat de 70.000 euro die tot nu is geïnvesteerd niet verhaald kan worden bij de KNLTB omdat geen goede afspraken zijn gemaakt. Dit is voor onze fractie onbegrijpelijk; dit geld had bijvoorbeeld ook naar onze verenigingen kunnen gaan.

Omdat er veel fouten zijn gemaakt diende onze fractie een motie in om te evalueren wat er is misgegaan en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden voor volgende projecten. Daarnaast dienden wij een motie in om dit project bij een andere wethouder onder te brengen, om mogelijk nieuw draagvlak te  creeeren bij het opnieuw aangaan van de gesprekken met de KNLTB.

Deze motie dienden wij in omdat wij van mening zijn dat we als gemeente alles op alles moeten zetten om het NTC naar Buren te halen vanwege de 120 arbeidsplaatsen en de andere positieve ontwikkelingen die het met zich mee brengt. Helaas stemden de coalitiepartijen tegen onze moties waardoor ze beiden met een meerderheid zijn verworpen.