Door op 2 maart 2014

Feestelijke opening bibliotheek Lienden

In het Kulturhus in Lienden wordt op 6 maart a.s. een bibliotheek steunpunt geopend. Wij zijn hier heel blij mee. De Partij van de Arbeid heeft zich steeds hard gemaakt voor zo’n voorziening.


Omdat er geen geld beschikbaar was, hebben wij een initiatiefvoorstel ingediend om precariorechten te gaan heffen en een bedrag van € 500.000,00 te reserveren in een fonds Maatschappelijke Investeringen. Hierdoor is het mogelijk een pilot bibliotheeksteunpunt te starten in het Kulturhus in Lienden.

Toen het voorstel over de bibliotheekvoorziening 22 januari 2013 in de raad werd besproken hebben wij een amendement ingediend voor deze pilot. Ook de andere fracties waren van mening dat een bibliotheekservicepunt belangrijk was. Vrijwel de gehele raad heeft zich uitgesproken voor deze pilot, die als het goed loopt, ook verder uitgezet gaat worden in Beusichem, Maurik en Buren.

Met deze steun in de rug kon wethouder Van der Donk met het proefproject aan de slag, en op 6 maart om 10.30 uur de feestelijke opening verrichten.