Door op 17 januari 2015

PvdA vraagt om extra raadsvergadering

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft met ontsteltenis kennis genomen van de brief van het Bondsbestuur van de KNLTB d.d. 15 januari 2015, waarin onomwonden te kennen wordt gegeven dat het bestuur geen vertrouwen meer heeft in een samenwerking met de gemeente Buren en op zoek gaat naar een alternatieve locatie. Het tenniscentrum zorgt voor economische groei en geeft werkgelegenheid voor ongeveer 120 mensen. Het niet doorgaan van deze ontwikkeling is in alle opzichten een gemiste kans.

Onze fractie is bijzonder teleurgesteld in dit besluit. Vooral omdat het college van burgemeester en wethouders tot op heden met veel enthousiasme heeft aangekondigd dat het centrum zich in onze gemeente vestigt.

Dit is aanleiding voor onze fractie om samen met de Partij voor de Dieren te vragen om een extra raadsvergadering. Wij willen goed geïnformeerd worden over de gevolgde procedure en horen van het college  of er mogelijkheden zijn om de samenwerking met alle partijen te herstellen zodat  het tenniscentrum zich alsnog in Buren vestigt.