PvdA Buren in gesprek met …

4 maart 2018

Het landschap in onze gemeente staat hoog aangeschreven als karakteristiek voor het rivierengebied. En er liggen ook gebieden met belangrijke natuurwaarden waaronder weidevogelgebieden. Corrie Blommaert en Goof den Hartogh spraken daarover met Ingrid Remmers en Harrie Weijs, twee vrijwilligers die actief deelnemen aan vogelbescherming in het Zoelense Veld.

weidevogelgroep

Ingrid verteld dat ze midden in het veld woont en zich al sinds 1995 druk maakt voor de bescherming van nesten en kuikens van met name grutto’s en tureluurs. Ze benadert daarvoor boeren als ze aan het werk gaan en geeft met stokjes aan waar er legsels voorkomen. De laatste twee jaar gebeurt dat gestructureerd met een groep van vrijwilligers waaronder ook Harry die aan de rand van het Zoelense Veld woont.

De vrijwilligers onderhouden contact met de boeren over wanneer ze werkzaamheden gaan uitvoeren. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn om maatregelen te treffen als het markeren van nesten met stokken, zodat de boer daar rekening mee kan houden bij het maaien.

Veel boeren hebben contracten afgesloten via de agrarische natuurvereniging waarin ze zich verplichten tot bepaalde beschermingsmaatregelen. Tot nu toe gebeurde dat op een vrijblijvende manier maar gelukkig is dat nu voor veel percelen gestructureerd vastgelegd. De vrijwilligers groep blijft de boeren daarbij ondersteunen en die stellen dat erg op prijs.

De vrijwiligersgroep zou aan de nieuwe Raad willen vragen bedreigende activiteiten te weren.  Weidevogels hebben veel open ruimte nodig om zich veilig te voelen. Zo kunnen bijvoorbeeld windmolens en al te veel en te hoog hout (bomen) bedreigend zijn.  Roofvogels kunnen zich er schuilhouden.

De positieve aandacht voor het laat maaien van de bermen moet zo blijven omdat insecten en ander voedsel essentieel is voor de kuikens. Kortom aandacht voor weidevogelbeleid en –beheer. Beheer van de bomenstand en aandacht voor het unieke karakter van de open kom gebieden.

 

In aanloop naar de verkiezingen op 21 maart 2018 gaan de kandidaten van de PvdA Buren in gesprek met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Een aantal hiervan publiceren we hier en op Facebook. Wil je ook in gesprek met één van de PvdA-kandidaten? Stuur dan even een mailtje.

Andere gesprekken nalezen? Ze staan hier.