Door op 3 augustus 2017

Zorgen na brand de Knorhof

Vorige week donderdag heeft een enorme brand gewoed in de megastal de Knorhof, waarbij tenminste 20.000 varkens zijn omgekomen. Het is tragisch dat hierbij zoveel dieren zijn gestorven. Nu is het belangrijk om verdere overlast voor inwoners en risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen. Afgelopen dinsdag hebben de Provincie en de eigenaar een plan ondertekend voor de sanering van de Knorhof: de komende vier weken worden de dode varkens afgevoerd en de vier weken daarna wordt de Knorhof zelf opgeruimd. Een behoorlijke uitdaging. Zeker gezien de omvang van de Knorhof, en de schade door de brand in combinatie met asbest in het dak.

Hoewel dit een Provinciale verantwoordelijkheid is, maakt onze fractie zich serieuze zorgen. De stank die er nu al hangt kan de komende weken erger worden. Zeker als het warmer wordt. Dit levert veel hinder op voor de inwoners van Erichem en de kernen daaromheen. De verwachting is dat de rampplek ook veel ongedierte en insecten zal aantrekken. Wij maken ons dan ook zorgen om de volksgezondheid. De GGD heeft aangegeven dat er vooralsnog geen direct gevaar is voor de volksgezondheid. Wij willen graag vernemen hoe en met welke regelmaat de GGD hierop toeziet.

Samen met de PvdA fractie van de Provinciale Staten, en waar mogelijk met collega’s van andere partijen, zullen wij dit uitzoeken en aandringen op maatregelen waar dit nodig is. Daarbij vragen wij nadrukkelijk aan de Provincie om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de sanering te versnellen, bijvoorbeeld door ook in de avond/nachturen door te gaan. Dit om ervoor te zorgen dat onze inwoners geen risico lopen als het gaat om de volksgezondheid en overlast zoveel als mogelijk wordt teruggedrongen.

Op zowel de site van de provincie Gelderland, als op de site van de gemeente Buren wordt nadere informatie gegeven:

Provincie Gelderland 

Gemeente Buren