Door op 28 november 2013

Verkeersveiligheid doet ertoe

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (www.facebook.com/rovgelderland) bestaat 25 jaar en in het kader van dat jubileum vond een symposium plaats in Arnhem.
Het ROGV is in die periode uitgegroeid tot een platform en kenniscentrum dat zich bezighoudt met de verkeersveiligheid waarbij zowel techniek als gedragsbeïnvloeding speerpunt zijn. In de Provincie Gelderland is in die periode een forse daling ingezet van het aantal verkeersdoden en gewonden. Zo is er bijvoorbeeld gewerkt aan het realiseren van veilige oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers, zijn vrij liggende fietspaden gerealiseerd op bijvoorbeeld schoolroutes en zijn wegen aangepast om tot het verlagen van snelheid te komen. Daarnaast het heeft het ROVG een groot aantal succesvolle campagnes ingezet voor gedragsbeïnvloeding zoals het dragen van autogordels, alcohol en verkeer en deugdelijke verlichting op fietsen.

Het symposium was zowel een terugblik op de behaalde resultaten als het geven van een richting bij het maken van een verkeersveilige toekomst. De laatste jaren maakt het aantal verkeersdoden en gewonden weer een stijging door en dus moet er met elkaar hard worden gewerkt om tot een ombuiging van die lijn te komen. Toekomstige technische innovaties zullen wellicht gaan zorgen voor mensonafhankelijk autoverkeer, en technische aanpassingen aan auto’s kunnen zorgen voor minder letsel bij een aanrijding van een auto met een fietser. Ook werd stilgestaan bij de inzet van social media, wellicht een prima manier om met jongeren te communiceren over verkeersveiligheid.

PvdA Buren zet in op kwaliteit van de openbare ruimte waarin ook verkeersbewegingen een belangrijke rol spelen. Verkeersveiligheid doet ertoe! Het verder uitbouwen van een veilig en goed beschikbaar netwerk van fiets- en wandelvoorzieningen heeft een hoge prioriteit. Het schrappen van het fietsknooppunt Erichem, zoals eerder dit jaar door een meerderheid van de gemeenteraad van Buren is besloten, past niet in de toekomstvisie van de PvdA. Bij het herinrichten van wegen, veelal in combinatie met reconstructies, dient innovatief te worden omgegaan met de afremmende functie van de inrichting langs de weg. Daarbij moet in de gemeente Buren zo nodig techniek worden ingezet die de verkeersveiligheid gunstig beïnvloedt.

Om te komen tot een optimale samenwerking tussen gemeente, verkeersdeelnemers en aanwonenden van onveilige straten en wijken bevordert de PvdA het betrekken van organisaties als Veilig Verkeer Nederland (www.veiligverkeernederland.nl)  en de Fietsersbond (www.fietsersbond.nl) bij de totstandkoming van plannen.