Door op 16 oktober 2016

Raadspraat

Het nieuwe college is een half jaar bezig. Samen met de nieuwe gemeentesecretaris werken de wethouders aan een frisse start: veranderingen waar u als inwoner iets van gaat merken.

Een voorbeeld: de nieuwe vastgoednota. Die was hard nodig: de gemeente had geen volledig en actueel overzicht van alle (90) panden en (600) gronden die in eigendom zijn. In enkele maanden is dit overzicht opgesteld. Nu de mist optrekt, blijkt de gemeente vele objecten te bezitten die ‘niet-functioneel’ zijn, zoals woningen en garageboxen. Objecten die ‘ooit’ in bezit zijn gekomen van de gemeente maar die niet passen bij een beleidsdoel: het verhuren van woningen is geen gemeentetaak.

De gemeente is wel verantwoordelijk voor deze ‘niet-strategische’ objecten en maakt dus ook kosten. Geld dat niet aan andere zaken kan worden uitgegeven. Op 20 september heeft de raad besloten de niet-functionele objecten in de verkoop te doen.

De raad beraadt zich nu op een verantwoord gebruik van de ‘wel-functionele’ gebouwen die in bezit zijn, bijvoorbeeld de dorpshuizen waar inwoners elkaar ontmoeten en waar verenigingen – het cement van onze samenleving – hun activiteiten doen. Die activiteiten sluiten wel aan bij de doelen van dit college: leefbare kernen en actieve deelname aan de maatschappij.

Om inwoners hier bij deze doelen te ondersteunen zijn goede gebouwen nodig. Maar ook: efficiënt gebruik van het beschikbare geld. Het samenvoegen van functies in een gebouw is bijvoorbeeld een mogelijkheid. De raad zal hierover in de komende maanden keuzes maken. Uw oordeel doet ertoe: het motto van de coalitie is immers “meedenken, meepraten, meedoen.” Spreek ons hierop aan!

Het nieuwe college en de raad zijn de komende maanden druk bezig om beter inzicht te krijgen, puin te ruimen en – in uw belang – meters te maken!