Door op 27 oktober 2012

Nieuwe vergaderstructuur

Meer inspraak voor de burgers, efficiënter vergaderen. De PvdA is groot voorstander van de nieuwe vergaderstructuur en stelt voor deze per 1 september a.s. in te voeren.

De grote lijn van het streefmodel is dat de raad in een vaste cyclus van 3 weken vergadert. In het eerste deel van de avond staan de voorbereiding van de agendapunten, toelichting en overleg met de burgers centraal. Deze voorbereiding kenmerkt zich door laagdrempeligheid en een informeel karakter. In het tweede deel van de avond vindt ook een besluitvormende raad plaats. In deze besluitvormende raad komen zaken aan de orde die in de vorige cyclus in het voorbereidende deel aan de orde zijn geweest. Ook komen dan zaken aan de orde die rechtstreeks aan de raad worden voorgelegd.

PvdA stelt voor dit streefmodel per 1 september 2013 in te voeren en gaat er van uit dat er dan een nieuwe burgemeester is geinstalleerd.