Door op 29 april 2014

Nieuw bestuur PvdA

Op de algemene ledenvergadering op 28 april 2014 hebben de leden een nieuw bestuur gekozen!

Het bestuur bestaat uit Alhard Hungerink (voorzitter), Linda van Rooijen (secretaris/penningmeester), Daniëlla den Hartog en Gerard Sturkenboom (leden).

 

Onderstaand de speech van de voorzitter:

Het motto voor de komende tijd zal wat mij betreft zijn:

“Dichter bij de burger, niet alleen in verkiezingstijd”

Dat betekent:

Ledenwerving en scouting

We moeten zorgen voor een sterke en brede partij waarbij permanent nieuw talent zich aandient en staat te trappelen om een actieve rol te gaan spelen.

Dichter bij de burger, niet alleen in verkiezingstijd betekent ook:

Permanent campagne voeren

Om onze politieke afwegingen en keuzes in de gemeenteraad uit te leggen en ervoor te zorgen dat de PvdA Buren bij de eerstvolgende verkiezingen de grootste partij wordt.

Dichter bij de burger, niet alleen in verkiezingstijd betekent ook:

Het intensiveren van de activiteiten van het ombudsteam.

Als een vorm van bemiddeling voor de burger die in de complexiteit van de samenleving, de regelgeving of een conflict met een overheidsinstelling weer op weg geholpen moet worden om zijn of haar vraag of probleem opgelost te krijgen. Het ombudsteam vangt signalen uit de samenleving op en gaat daar ook daadwerkelijk wat mee doen.

Het ombudsteam kan:

  • doorverwijzen en begeleiden naar het juiste loket of
  • helpen als de klant niet verder komt door hem met raad en daad terzijde te staan of
  • bij zware of vaak voorkomende gevallen deze onder de aandacht van de politiek te brengen. Zo kan de fractie van de PvdA signalen uit de samenleving vertalen in operationele politiekWe laten zien dat we er zijn en weten wat er in de samenleving speelt. Dichtbij de mensen. Succes komt niet vanzelf, daar zullen we met elkaar hard voor moeten werken. Maar dat maakt de uiteindelijke beloning zo waardevol. Succes bereik je samen door krachten te bundelen en kennis te delen. Binden en verbinden. Ik heb in de korte tijd dat ik lid ben ervaren dat onze partij bestaat uit enthousiaste, bevlogen, betrokken en inspirerende mensen die met veel inzet het gedachtegoed van onze partij uitdragen.

We laten zien dat we er zijn en weten wat er in de samenleving speelt. Dichtbij de mensen.

Succes komt niet vanzelf, daar zullen we met elkaar hard voor moeten werken. Maar dat maakt de uiteindelijke beloning zo waardevol. Succes bereik je samen door krachten te bundelen en kennis te delen. Binden en verbinden. Ik heb in de korte tijd dat ik lid ben ervaren dat onze partij bestaat uit enthousiaste, bevlogen, betrokken en inspirerende mensen die met veel inzet het gedachtegoed van onze partij uitdragen.