Door op 11 maart 2014

Impressie van de debatavonden

De afgelopen weken heeft een aantal debatten plaatsgevonden. Lees hier een impressie van de verschillende avonden.

Maandag 3 maart 2014 lijsttrekkersdebat Kerk-Avezaath

Het eerste lijsttrekkersdebat vond plaats in Kerk-Avezaath op 3 maart jl. De bewonersvereniging voelde de politiek partijen aan de tand in relatie tot het toekomst van het mooie dorp.

De avond had plaats in het dorpshuis de Avezathen en de zaal was goed gevuld. Na een voorstelrondje werd door Mark Hofman als eerste een groot compliment gegeven aan de bewonersvereniging voor het opzetten van het onlangs geopende Mantelzorgpunt; “Een goed voorbeeld voor andere kernen.” De PvdA is er groot voorstander van om bewoners nauw te betrekken bij de zorgtaken die overkomen naar de gemeenten: “Benut de warmte en kracht van de samenleving.”

De oud voorzitter van voetbalvereniging Teisterbanders gaf aan dat het stopzetten van de subsidies “stille euthanasie is op sport- en andere verenigingen.” Hij had het dringende verzoek dit nogmaals per vereniging te bekijken. Ook in verband met de hoge leges, die voor diverse verenigingen niet op te brengen zijn. De PvdA is hier duidelijk over: “De verenigingen zijn het bindmiddel van de samenleving. Die verdienen onze steun.”

De inwoners van Kerk Avezaath zijn boos over het groen; “Het dorp was toch zo mooi, met het groen, de bomen, de rozen en andere planten. Maar wat er nu staat…. Zooi!” En dan mogen we dat ook nog zelf gaan onderhouden?” zo vraagt een verbaasde inwoonster. “Wethouder, wat gaat u daaraan doen?”

Ook toonden inwoners zich bezorgd over de dieseltreinen op de Betuwelijn en de toenemende drukte op de A15. De PvdA snapt de bezorgdheid, maar dit is een verantwoordelijkheid van de provincie. “Wel zal PvdA Buren aandringen op jaarlijkse fijnstofmetingen en zo de vinger aan de pols houden.”

Al met al veel betrokkenheid en vragen die er voor de dorpssamenleving toe doen! PvdA Buren was blij aanwezig te zijn.

Dinsdag 4 maart debat de Gelderlander

“Clash tussen VVD en PvdA” , kopte de Gelderlander de volgende dag.

De acht Burense lijsttrekkers debatteerden 4 maart in het gemeentehuis in Maurik. Een levendig debat, georganiseerd door De Gelderlander. Bij de eerste stelling bleken VVD en PvdA het niet met elkaar eens te zijn: Ja, iedere kern heeft een dorpshuis nodig. Mark Hofman verwoordde het als volgt: “Stop met denken in geld en stenen, denk aan de mensen! De coalitie heeft de vorst losgelaten over de verenigingen, dorpshuizen, bibliotheek. Een bibliotheekvoorziening is ontzettend belangrijk voor een gemeente en moet kosteloos zijn voor wie het niet kan betalen.”

Er was veel misvatting over de precariorechten in het debat. De VVD stelt nog steeds dat de mensen dit zelf moeten betalen, maar vermelden niet dat deze opcenten al lang in rekening gebracht worden bij de burgers. PvdA Buren wil juist de gelden, die inwoners nu betalen aan netbeheerders, teruggeven aan de inwoners. Het gaat om liefst € 600.000 per jaar. Door dit PvdA initiatief is onder meer de bibliotheek-pilot in Lienden mogelijk gemaakt.

Met betrekking tot een mogelijke herindeling geeft Mark Hofman aan dat de burger prettig wil wonen met zorg dichtbij: “De structuur die dat het best mogelijk maakt heeft de voorkeur van de PvdA Buren.” Ook over de zorg is PvdA Buren klip en klaar: “Elke euro die overkomt uit Den Haag gaan we inzetten voor zorg voor onze burgers en niet voor andere doelen.”

Inwoners schrokken er wel van dat tijdens het debat over het sociaal domein bleek dat sommige lijsttrekkers slecht geïnformeerd zijn over wat er op ons afkomt.

In een speciale ronde kwamen ‘de nummers twee’ van de kieslijsten aan bod. Het onderwerp: concentratie van voorzieningen. Maaike Baggerman was namens de PvdA heel helder: “Voor ons staat leefbaarheid in alle onze kernen voorop. Wij gaan voor een levendig verenigingsleven. Waar zich kansen voordoen moeten we voorzieningen concentreren.” Een inwoner maakte dit heel beeldend: “Als er geen school is, gaat het vestigingsklimaat achteruit, de huizenprijs omlaag en de OZB omhoog.” Onze boodschap is simpel: koester de voorzieningen in de kernen!

De verrassingsvraag tijdens het debat was de vraag of het gemeentehuis de komende vier jaar verkocht zou moeten worden. PvdA Buren was ook daar duidelijk over: “Zet maar op Funda!”

Maandag 10 maart: Debat Ondernemersplatform Buren

De campagne nadert de ontknoping. Vorige week vonden er twee debatten plaats (voor een verslag: zie de website: www.pvdaburen.nl ). Gisterenavond vertelden we ons verhaal aan de ondernemers uit de gemeente Buren. Traditioneel voelt een debat bij ondernemers altijd een beetje als een ‘uitwedstrijd’ maar de reacties op onze visie op ondernemen waren positief. Weer een doel bereikt wellicht!

Donderdag 13 maart: Debat Beusichem

Donderdagavond 13 maart gaan we in gesprek met de inwoners van Beusichem. Onderwerpen als de school, de verkeerssituatie en woningbouw zullen ongetwijfeld aan de orde komen. Momenteel werken we hard aan de voorbereiding van deze avond. Beusichem is voor de PvdA een belangrijk potentieel gebied. Traditioneel veel VVD aanhang maar er zijn sterke argumenten om mensen te overtuigen deze keer op ons te stemmen. Dat gaan we dus doen!