Door op 15 februari 2014

PvdA Buren kiest partij

Met deze verkiezingsslogan is op 15 februari onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart officieel van start gegaan. Met als doel om de komende vier jaar verantwoordelijkheid te nemen voor de Burense samenleving, samen met de inwoners.We kiezen voor een campagne die dicht bij de mensen staat.

Een campagne die uitgaat van de wensen van de mensen in de kernen. Wij willen weten wat er leeft en hoe we met elkaar tot oplossingen kunnen komen die breed gedragen worden. We kiezen voor de kracht van de mensen.

Een groep van 27 enthousiaste, gemotiveerde en betrokken kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad trekken de komende weken alle kernen in om met inwoners in gesprek te gaan. Om te bedanken voor de steun of om het vertrouwen te herstellen. Door te luisteren en uit te leggen waar we voor kiezen en hoe we dat met elkaar willen realiseren. De inbreng van de bewoners is essentieel.

De basis van de campagne bestaat uit een flyer met echte verhalen van echte Burense mensen uit verschillende kernen. En een portrettengalerij van alle kandidaten. Bij de mensen thuis hebben we aan de keukentafel gesproken over wat er leeft, wat er goed gaat, wat er beter kan en wat er zou moeten veranderen. In de flyer die huis aan huis bij zoveel mogelijk inwoners wordt verspreid zijn de kernpunten van de verhalen kort weergegeven. En waar de PvdA Buren voor kiest.

Op een speciale site www.onskeukentafelgesprek.nl staan de volledige interviews. Pareltjes van verhalen die vanuit verschillende invalshoeken een inkijkje geven in wat er werkelijk leeft in de Burense samenleving. Tot aan de verkiezingsdag op 19 maart zal er wekelijks een opvallende advertentie op de voorpagina van Stad Buren verschijnen met elke week een ander verhaal uit de flyer.

De kernpunten van de informatie uit de keukentafelgesprekken en de vele gesprekken met inwoners tijdens het buurten in alle kernen brengen we samen in een flyer die kort voor 19 maart zal worden verspreid. De rozen zullen natuurlijk niet ontbreken.

Uiteraard zullen we op alle debatavonden actief aanwezig zijn.

Op de verkiezingsborden in de kernen zal de affiche met onze verkiezingsslogan afgewisseld worden met de portrettengalerij van alle kandidaten.