Door op 1 mei 2015

Dag van de Arbeid!

Jubilarissen PvdA

Vandaag, 1 mei, vieren we de jaarlijkse Dag van de Arbeid.

Aan de 1 meiviering als viering van de arbeidersbeweging ligt de invoering van de achturige werkdag ten grondslag en vindt zijn oorsprong in Amerika.

In 1885 legden de vakbonden een ultimatum op aan de werkgevers om hen te dwingen een 8-urige werkdag in te voeren per 1 mei 1886. De grondtoon van de Dag van de Arbeid nu is het gevoel van internationale solidariteit.

Binnen onze partij is het een goede gewoonte om op 1 mei trouwe PvdA-leden te bedanken en in het zonnetje te zetten. Vandaag ben ik samen met Maaike en Mark bij een drietal leden op bezoek geweest die al 60 of 50 jaar lid zijn. Een bijzonder lange periode.

Het lijkt soms alsof we het vanzelfsprekend vinden dat partijgenoten zo’n lange periode aan onze partij verbonden zijn. Maar dat is het niet. Zij vormen de ruggengraat van onze partij. Samen knokken we voor de tijdloze idealen van de sociaaldemocratie: tegen onrecht en voor een gelijke verdeling van kennis, inkomen en zeggenschap. Samen bouwen aan een wereld van sociale rechtvaardigheid.

Mevrouw Prins uit Zoelmond is al 60 jaar lid en ontving de jubileumpenning. Mevrouw Bosch uit Beusichem en de heer Ter Beek uit Maurik zijn dit jaar 50 jaar lid en kregen de jubileumspeld. Uiteraard met een bos rode rozen.

Met vriendelijke groet,

Alhard Hungerink
Voorzitter