Door op 11 maart 2014

8 maart: Buurten in Buren, Zoelen en Kerk-Avezaath!

Afgelopen zaterdag was PvdA Buren te vinden in Buren, Zoelen en Kerk-Avezaath. Een prachtige, zonnige maar drukke dag. Met rozen ging we, liefst 14 man sterk, op pad. Een geweldig beeld.

Eerst in Buren. Veel mensen waren positief over de aandacht voor het stadje Buren. Dankzij de ontwikkeling van de koepelvisie voelen veel inwoners zich meer betrokken. Er hangen weer bloemen aan de brug en de stad ziet er verzorgd uit. Wel geven veel ouderen aan dat de bestrating in het stadje lastig is om met rollator of rolstoel doorheen te komen.

Ook in Buren geven inwoners regelmatig dat de gemeente aan ‘deze kant van het kanaal’ wel wat meer aandacht mag besteden: ook hier is bijvoorbeeld een bibliotheekvoorziening een veelgehoorde wens.

Na de lunch bij Arthur en zijn vrouw Ethel, gaan we verder in Zoelen. In Zoelen zijn mensen ontevreden over het groenonderhoud. Er staat veel onkruid en er ligt behoorlijk veel zwerfafval. Een aantal inwoners geeft aan blij te zijn met het initiatief uit het dorp om de speeltuin te beheren, dit wordt een belangrijk onderdeel van het dorp gevonden. We wijzen mensen op www.onskeukentafelgesprek.nl  voor het gesprek met Naomi Klok en Corrie Huigen.

Oudere inwoners tonen zich bezorgd over de ondersteuning die ze van de gemeente mogen verwachten: “Eind dit jaar wordt mijn zorg opnieuw geïndiceerd, maar ik ben bang dat ik dan met minder genoegen zal moeten nemen” zo vreest een inwoonster van ver in de tachtig: “Ik zou niet weten hoe ik het dan voor elkaar moet krijgen.” Deze bewoonster is ondanks haar gevorderde leeftijd nog actief in en neemt deel aan de ouderengym: “Maar helaas is de eigen bijdrage met € 2 omhoog gegaan. Dat is voor mij een probleem. Ik overweeg om te stoppen.” Een schrijnend voorbeeld, want daarmee mist deze bewoonster dan ook een stuk sociaal netwerk. PvdA Buren wil het voor iedereen mogelijk maken actief te blijven: geld mag geen drempel vormen.

Na Zoelen bezoeken we tot slot Kerk-Avezaath, waar veel speelt. Onder andere de plannen voor een enorm tankstation aan de rand van het dorp. Maar ook het ‘zwarte gat’ in het dorpshart wat overblijft en waarvoor nog steeds geen bestemming bekend is. Positieve ontwikkelingen zijn er ook; zo is een actieve bewonersvereniging en is onlangs het Mantelzorgpunt geopend. Veel inwoners zijn hier bekend mee en  trots op, en terecht! Voor PvdA Buren is de bewonersvereniging in Kerk- Avezaath een voorbeeld voor andere kernen!

Ook de plannen voor de bouw van nieuwe woningen kan kansen bieden voor het dorp. Dan moeten wel de woningen worden gebouwd waar het dorp behoefte aan heeft: onder andere huurwoningen, starterswoningen en seniorenwoningen. Daarmee kan het ook het draagvlak voor het verenigingsleven worden vergroot. En in dat verband: het is prachtig om te zien hoe men reageert op het feit dat lokale bekendheden met ons ‘aan de keukentafel’ zijn gegaan: “Dat ga ik even lezen!”

Het was een mooie, zonnige dag en we hebben weer veel bijzondere gesprekken mogen voeren. Inwoners blijven zich enthousiast tonen over het feit dat we naar ze toekomen en het gesprek aangaan. Ook als mensen teleurgesteld zijn in de politiek. Een aantal mensen dat aanvankelijk aangeeft niet te zullen stemmen, gaat daar toch nog eens rustig een nachtje over slapen. Maak gebruik van je stemrecht, doe mee!

We kijken uit naar de volgende en tevens laatste campagne-zaterdag voor de verkiezingen.