Door op 28 juni 2016

Zwembad Beusichem wordt gesloopt

Het college heeft een voorstel voorgelegd met verschillende mogelijkheden rondom het zwembad in Beusichem. Het is goed dat de verschillende opties in kaart zijn gebracht. Wat de fractie van de PvdA betreft is maar een optie mogelijk, en dat is overgaan tot sloop.

We zouden graag het zwembad openhouden, alleen is er geen partij die kostendekkende huur zou kunnen opbrengen. En als we kiezen voor herstel (met de investering van 280.000 euro), gaat het enkel om het repareren van zaken. Het is geen renovatie, waardoor wij verwachten dat het slechts een doekje voor het bloeden zal zijn. Renovatie is helaas financieel onhaalbaar.

Wij vinden het ontzettend jammer dat deze voorziening uit Beusichem verdwijnt, als kind heb ik er immers zelf ook zwemles gehad, maar wij denken dat het niet langer houdbaar is. Daarnaast is in principe dit besluit al genomen in 2006 en is dit de uitvoering hiervan. Kortom, samen met een grote meerderheid in de raad stemden wij in met het voorstel om over te gaan tot sloop.