Door op 10 oktober 2013

Werkgelegenheid door landschappelijke ontwikkeling

De gemeente Buren gaat een verdere invulling geven aan haar ambities om van recreatie en toerisme een economisch drager te maken.

De komende jaren gaat aan de westzijde van het bestaande Lingemeer worden gewerkt aan een grootschalige ontzanding die uiteindelijk zal leiden tot een aantrekkelijk waterpark. Tijdens de raadsvergadering van 8 oktober heeft de PvdA fractie ingestemd met het nieuwe Bestemmingsplan dat deze ontwikkeling mogelijk maakt.

In Nederland zijn tal van voorbeelden van ontzandingen. Sommige daarvan hebben geleid tot grote landschappelijke schade maar in veruit de meeste gevallen geldt dat eer sprake is van een landschappelijke verrijking. Model voor dat wat binnen het Bestemmingsplan Lingemeren 2 zal gebeuren staat het huidige gebied ‘De Mars’ in de Marspolder bij Lienden. In overleg met alle omwonenden is hier na de ontzanding door de marktpartij een prachtig natuurgebied ontwikkeld waarbij de plas is ingepast in een prachtige bosstrook en een vissteiger, voetpaden en voetgangersbruggetjes zijn aangelegd.

Met de ontwikkeling ontstaat een natuurlijk buffer tussen Tiel en het bedrijventerrein Medel en de groene gemeente Buren. Een harde groene buffer die een verdere groei van grootschalige bebouwing in de richting van onze gemeente keert.

Het nieuwe gebied gaat daarnaast, zo hoopt ons fractie, de thuisbasis worden voor de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). De activiteiten van deze sportbonden worden met grote waarschijnlijk vanuit diverse locaties in Nederland gecentraliseerd in onze gemeente en het nieuwe recreatiegebied biedt hiertoe de perfecte mogelijkheid. Naast de uitstraling die een dergelijk project met zich meebrengt geldt dat op termijn ook sprake zal zijn van een fors aantal arbeidsplaatsen. Voor de PvdA een zeer belangrijk argument. Uiteindelijk zal ook het complete nieuwe gebied met recreatieve waarde en voorzieningen bijdragen aan een groei van de lokale economie en de lokale werkgelegenheid.