Door op 9 september 2013

Vooraankondiging volgend Politiek café

Op zaterdagmiddag 12 oktober vindt het volgende politieke café plaats met als thema ‘Energie van de Toekomst’.

Onze gast van deze middag is Tweede Kamerlid Jan Vos. Met hem bespreken we voorbeelden van vernieuwende regionale initiatieven voor energieopwekking en energiebesparing met als leidraad: ‘hoe maken we lokale initiatieven mogelijk?’.

Voor meer info zie: Politiek Café Duurzame energie