10 april 2015

Vluchtelingen in de gemeente Buren

Zoals we dagelijks in de krant kunnen lezen is het aantal asielzoekers de laatste tijd sterk toegenomen. Vooral vluchtelingen uit Syrie kloppen aan onze deur.

Nederland neemt een beperkt aantal van hen op. Verreweg de meesten blijven in kampen in Libanon, Jordanie en Turkije. Ook de gemeente Buren krijgt een stijgend aantal vluchtelingen uit Syrie toegewezen.

In de eerste helft van 2015 krijgen we 18 personen toegewezen en vermoedelijk eenzelfde aantal in de tweede helft van dit jaar. Het gaat in alle gevallen om
vluchtelingen met een tijdelijke verblijfstatus die 5 jaar in Nederland mogen blijven, met de mogelijkheid van verlenging als blijkt dat terugkeer (nog) niet mogelijk is.

De gemeente zorgt in samenwerking met de woningcorporaties voor huisvesting. Vluchtelingenwerk Oost Nederland, met een regionaal kantoor in Tiel, zorgt voor
begeleiding van de vluchtelingen. Vluchtelingenwerk is een organisatie die grotendeels draait op vrijwilligers. Er is een zeer beperkt aantal beroepskrachten en die zijn
voornamelijk bezig met het in goede banen leiden van het werk van de vrijwilligers. Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat vrijwilligers beschikbaar zijn in de directe
omgeving van de vluchtelingen, in ons geval uit de gemeente Buren.

Op de afgelopen ledenvergadering heeft Vluchtelingenwerk Oost Nederland samen met een vluchteling een presentatie gegeven aan de ledenvergadering.
Om een idee te geven wat het werk van de vrijwilligers inhoudt een korte beschrijving van de activiteiten.

Coach vestiging: Bij de overgang van het AsielZoekersCentrum(AZC) naar een toegewezen woning in de gemeente moeten er een hele hoop zaken geregeld worden zoals:
Woninginspectie en tekenen van het huurcontract, inschrijven in de gemeentelijke basis administratie, aanvragen bijstand, aanvragen bijzondere bijstand tbv woninginrichting,
aanschaf van de woninginrichting, regelen van een zorgverzekering, aansluiting van energie, water, telefoon, tv en internet, zoeken van huisarts en tandarts etc. Allemaal zaken die op
zich niet erg ingewikkeld zijn maar als je geen woord Nederlands verstaat en kan lezen een onmogelijke taak. Daarom de vrijwilligers die, zonodig in samenwerking met een tolk, deze
zaken helpen regelen.
Meestal zijn er voor elke nieuwe inwoner twee begeleiders beschikbaar waarvan er een de taal van de vluchteling spreekt. Je wordt als vrijwilliger overigens prima begeleid vanuit het
regionaal kantoor en er zijn diverse opleidingstrajecten voor vrijwilligers. Het is bedoeling dat deze nieuwe inwoners van gemeente Buren zo snel mogelijk zelfstandig hun zaken
kunnen gaan regelen en gaan deelnemen aan onze samenleving.

In het begin kost de begeleiding ongeveer 1 a 2 dagdelen per week en, als er van gezinshereniging sprake is, en dat gebeurt vaak, dan doe je alles voor de nieuwe
gezinsleden nogeens dunnetjes over. Na 6 a 12 maanden, afhankelijk van de individuele situatie wordt het begeleidingstraject afgesloten en kunnen de nieuwe inwoners nog
terecht voor hulpvragen op het kantoor in Tiel.

Inburgeren is verplicht voor alle toegelaten vluchtelingen en begint zo snel mogelijk na de vestiging in de gemeente. Het grootste deel van de inburgering bestaat uit onderwijs in de
Nederlandse taal. Dat gebeurt door gekwalificeerde onderwijskrachten. Maar ook daar is een rol voor vrijwilligers. Vluchtelingenwerk maakt dankbaar gebruik van klasseassistenten
en taalcoaches. Klasse‐assistenten besteden een of meer dagdelen per week tijdens de les en taalcoaches bezoeken inburgeraars eenmaal per week om met hen
Nederlands te oefenen door met ze te praten.

Een derde mogelijkheid om als vrijwilliger actief te zijn is een of meerdere dagdelen actief te zijn op kantoor bijvoorbeeld door het meewerken aan het spreekuur voor nieuwe
inwoners of te helpen bij het proces van gezinshereniging waarbij weer veel hulp vereist is bij de communicatie met diverse Instellingen als o.a. de IND.

Ik ben sinds enige tijd Coach vestiging voor een Syrier in het dorp Buren en twee Syriers in Waardenburg waar, op het moment van binnenkomst, geen vrijwilligers beschikbaar
waren. Ik heb er de handen behoorlijk aan vol maar vind het belangrijk en dankbaar werk.
Ik probeer op deze manier mede vorm te geven aan ons partij standpunt dat ook Nederland zijn verantwoordelijkheid moet nemen bij de opvang van vluchtelingen en dat kan niet
alleen door overheidsdiensten gebeuren maar ook burgers moeten daaraan hun bijdrage leveren. Contact houden met vreemdelingen uit andere culturen is erg boeiend en
leerzaam en verruimt mijn blik op de wereld. Een bijkomend positief effect voor mij is dat ik eigenlijk voor het eerst met mijn neus gedrukt wordt op de financiele situatie van mensen
die moeten leven van een bijstandsuitkering. Dat is namelijk het nivo waarvan onze nieuwe medeburgers de eerste jaren van moeten zien te leven. Werken is pas echt mogelijk als met
goed gevolg de inburgering is afgesloten. Ik begrijp nu (nog) beter waarom sociaal democraten spreken over de noodzakelijke solidariteit met de zwaksten uit onze samenleving.

Als je wat tijd beschikbaar kunt maken voor het op een of andere wijze helpen van de inburgering van vluchtelingen in onze gemeente meld je dan aan bij Joke van Alten van
Vluchtelingenwerk Oost Nederland, verantwoordelijk voor het werk in de gemeente Buren, (telefoon 020‐3649592, en 0651743571, email: jvanalten@vwon.nl). En nee, je bind je niet
voor een lange periode, je kunt je inspanningen plannen als een project van beperkte duur.

Alle hulp is welkom.
Frans Rijsdijk

Vluchtenlingenwerk Presentatie Buren-Joke van Alten