Door op 6 november 2013

Verkiezingsprogramma 2014 – 2018

Nadat een eerste concept van ons verkiezingsprogramma was opgesteld hebben we actief maatschappelijke organisaties en inwoners betrokken. In de kernen is huis-aan-huis een flyer/uitnodiging verspreid met het verzoek om te reageren en maatschappelijke organisaties zijn door ons aangeschreven.

Daaropvolgend hebben we een aantal gesprekken gevoerd en per e-mail opmerkingen, aanvullingen en tips mogen ontvangen. Wij danken iedereen hartelijk die met ons heeft meegedacht. Natuurlijk beschrijft een verkiezingsprogramma het gewenste beleid op hoofdlijnen, een gedetailleerde invulling daarvan maakt onderdeel uit van het lopende politieke- en bestuurlijke proces.

Om vooral alle inwoners van Buren maximaal te betrekken hebben we de versie, na verwerking van input, nu gereed en plaatsen we deze weer op deze website. Op 13 november vindt de algemene ledenvergadering van PvdA Buren plaats en wordt het programma vastgesteld.

Daarna zullen we, als bijlage bij het programma, nog met inwoners aan de slag gaan om tot een ‘dichtbij-plan’ te komen voor alle kernen. Het ‘dichtbij-plan’ vormt een korte opsomming van keuzes die we met onze inwoners voor elke kern zouden willen maken in de komende raadsperiode.

We houden u op de hoogte!

Klik hier voor het verkiezingsprogramma van PvdA Buren