Door op 14 november 2013

Verkiezingsprogramma 2014 – 2018

Op 13 november 2013 hebben de leden het verkiezingsprogramma voor de periode 2014 – 2018 vastgesteld.

Er is veel waardering van de leden voor het betrekken van maatschappelijke organisaties en inwoners bij het opstellen van het verkiezingsprogramma. Uiteraard hebben leefbaarheid, cultuur, natuur en veiligheid opnieuw een belangrijke plaats in onze visie op het gemeentelijk beleid voor de periode 2014-2018. Hier vindt u ons verkiezingsprogramma.