Door op 8 januari 2014

Van ambachtelijk meel naar duurzame stroom

Dat is de titel van het voorstel om met De Prins van Oranje in Buren stroom op te wekken en om in de molen een informatiecentrum over de opwekking van duurzame energie te openen. Afgelopen jaar heeft een werkgroep van PvdA, D’66 en PvdD gewerkt aan dit voorstel.

De werkgroep heeft na onderzoek van de mogelijkheden het idee besproken met de molenaars. Vervolgens zijn twee leden van de werkgroep met de molenaars een dag naar Lochem en Ruurlo gegaan om werkende installaties te bezoeken in de Zwiepse molen en de houtzaagmolen Agneta. Dit bezoek heeft het enthousiasme alleen maar vergroot. Het eindresultaat van de werkgroep is een voorstel om in de Prins van Oranje een installatie in te bouwen waarmee elektriciteit kan worden opgewekt en een informatiecentrum te openen om zo de bezoekers te laten zien hoe op eenvoudige wijze energie kan worden opgewekt met een traditionele molen.

Realisatie van dit project brengt oud en nieuwe techniek bij elkaar en heeft een positieve uitstraling voor Buren op het gebied van onder andere recreatie, milieu, duurzaamheid, historie, innovatie en gebruik van monumenten. Door de opgewekte elektriciteit terug te leveren aan het elektriciteitsnet kunnen een deel van de exploitatie en onderhoudskosten worden terugverdiend.

Het voorstel wordt samen met de fractie van het CDA aan de raad aangeboden en zal later deze maand ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

PvdA Buren is blij dat, ondanks het feit dat door een raadsmeerderheid in deze raadsperiode behoudend is omgegaan met investeringen in duurzaamheid en energieopwekking, nu toch een concreet project wordt binnengehaald.