Door op 9 januari 2014

Van afstemming was geen sprake

Appelpop en het Fruitcorso gaan uit elkaar. Dat is het grote regionale nieuws van vanavond. De twee grote activiteiten vinden vanaf dit jaar in opeenvolgende weekenden plaats. Ongetwijfeld zullen daarvoor steekhoudende argumenten zijn. Voortaan Appelpop in het tweede weekend van september en de praalwagens met fruit rijden op de derde zaterdag van september door Tiel. Besloten zonder enig overleg met een aantal organisaties in Buren en daarover is de fractie van de Partij van de Arbeid zeker niet te spreken!

Vooropgesteld dat wij natuurlijk zowel Appelpop als het Fruitcorso aansprekende en geweldige evenementen vinden. De Gemeente Buren is zelfs hofleverancier van het Fruitcorso en daar is PvdA Buren hartstikke trots op!

Het derde weekend van september werd in het verleden zorgvuldig als evenementenweekend gepland door Kunstmarkt Buren, Jazz in Buren en BurenToenTheater. Bij de keuze van juist dát weekend werd in kaart gebracht welke evenementen in de regio werden aangeboden en in welke maanden, weken en weekenden deze plaatsvonden. Afgelopen jaar groeide het derde weekend van september uit tot een groot succes met veel bezoekers aan de oude binnenstad en daarmee een goede financiële impuls voor de lokale economie. Volle terrassen en goede zaken voor de leuke winkeltjes die de laatste jaren in het straatbeeld van Buren zijn verschenen.

“Buren op de kaart”.

Nu, zonder enig overleg valt het besluit op de deurmat van Buren dat het Fruitcorso de concurrentie aangaat. Een afstemming van Stichting Vierstromenland met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) resulteerde in de conclusie dat in het derde weekend van september structureel geen grote concurrerende evenementen in de regio zijn gepland. Een grotere miskenning van de kracht waarmee mensen in de Burense gemeenschap werken aan goede, leuke en onderscheidende evenementen is er niet!

De fractie van de Partij van de Arbeid zal het College om opheldering vragen waarbij met name de rol van het Regionaal Bureau voor Toerisme nadrukkelijk aan de orde komt. Zeker in  de wetenschap dat het RBT ook door de Gemeente Buren financieel wordt gedragen.

Inmiddels is er contact tussen Stichting Vierstromenland, Jazz in Buren, Kunstmarkt Buren en de Stichting BurenToenTheater maar het besluit is gevallen en onomkeerbaar. Wat nu rest is zoeken naar samenwerking en gezamenlijke kracht maar altijd, zo vreest onze fractie, met Buren als verliezer.