Door op 3 januari 2015

Steunteam Buren

Valt u tussen wal en schip en weet u niet hoe en op welke voorzieningen u aanspraak kunt maken voor hulp?

Een steuntje in de rug nodig?

Schakel het steunteam Buren in. Het steunteam is er voor iedereen in Buren. Wij helpen u bij het vinden van een antwoord op uw vraag. Wij denken mee over een mogelijke oplossing voor uw probleem. Wij verwijzen u naar de juiste persoon of instelling. Wij houden een vinger aan de pols of uw vraag correct wordt behandeld.

Op 1 november 2014 is  steunteam Buren van start gegaan. Hard nodig denken wij, gezien de vele veranderingen op de terreinen van wonen, zorg en welzijn. De overhevelingen van taken van rijk naar gemeente zal bij onze inwoners die hier mee te maken hebben vragen oproepen.

– Hoe zit het nu precies vanaf 1 januari 2015. Kom ik door de nieuwe wet- en regelgeving misschien (nog meer) in de problemen? –

Het Steunteam Buren helpt, denkt mee, verwijst en houdt de vinger aan de pols bij het vinden van de meest geschikte oplossing. Het is Steunteam Buren is bereikbaar:

Telefoon: 06-27138890.

U kunt u inspreken op dit telefoonnummer. Binnen 48 uur zal er contact met u worden opgenomen. Elke woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur zijn we rechtstreeks te bereiken.. Er wordt een afspraak met u gemaakt om uw vraag goed in kaart te brengen. 

Email: info@steunteamburen.nl Hier kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week uw vraag aan ons stellen. Binnen 48 uur wordt er via email of telefonisch contact met u opgenomen.

Flyer voorkant

flyer achterkant