Door op 6 januari 2016

Standpunt opvang vluchtelingen

Het College van B&W van de gemeente Buren wil verantwoordelijkheid nemen voor opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Mogelijkheden daartoe worden onderzocht. De fractie van de PvdA Buren vindt het van groot belang dat inwoners van onze gemeente daarbij worden betrokken. Informatieverstrekking en inspraak zijn daarbij basisvoorwaarden. Onze fractie is van mening dat ook de gemeente Buren een verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de opvang van vluchtelingen.

Maaike Baggerman
Fractievoorzitter