Door op 28 juni 2012

Speeltuinen op de schop?

Dinsdag 26 juni stond het voorstel van het college voor nieuw speeltuinenbeleid op de agenda. Een voorstel om de speeltoestellen uit de speeltuinen zonder vereniging te laten verwijderen. Als dit voorstel was aangenomen zouden hoogstwaarschijnlijk 13 speeltuinen worden verwijderd. De fractie van de Partij van de Arbeid is hier erg op tegen.

 

Speeltuinen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van buurten. Denk aan gezondheid, bewegen, sociale vaardigheden, maar ook ontmoeting. Een speeltuin heeft een belangrijke functie in een buurt! Daarnaast zouden de speeltuinverenigingen die onze gemeente wel heeft, beginnen vanuit ongelijke startposities. De fractie van de Partij van de Arbeid maakt zich grote zorgen om deze ontwikkeling.

Daarom hebben wij met elkaar nagedacht over een mogelijke oplossing. Om de inzet van vrijwilligers te versterken en zoveel mogelijk gelijke startposities te creeen. Het oprichten van een vereniging is niet 1,2,3 gedaan. We moeten het daarom niet zomaar over de schutting gooien, maar juist ondersteuning bieden.

De Partij van de Arbeid heeft hiervoor een amendement ingediend. We moeten naar een duurzaam speeltuinenbeleid, waarbij speeltuinen bagage meekrijgen om een vereniging op te zetten, draaiende te houden én een gelijke start maken. Er bleek draagvlak te zijn voor ons voorstel. De wethouder heeft toegezegd met een voorstel te komen in lijn met ons amendement. Hiermee blijft het voor de Burense jeugd mogelijk om te spelen, bewegen en elkaar te ontmoeten in hun eigen buurt!