Door op 23 januari 2013

Samenwerking met de gemeenten Neder-Betuwe, Lingewaal en West Maas en Waal

De meeste gemeenten in Rivierenland oriënteren zich momenteel  op samenwerking met betrekking tot de bedrijfsvoerings, de zogenoemde PIJOFACH taken.De PvdA is van mening dat  bij de totstandkoming van regionale samenwerking de gemeenteraden optimaal moet worden betrokken en diende tijdens de raadsvergadering van 22 januari daartoe een motie in. In de motie is het college opgeroepen om de gemeenteraden maximaal te betrekken bij de totstandkoming van samenwerkingsverbanden, op korte termijn geen onomkeerbare besluiten te nemen over de zogenaamde PIJOFACH-samenwerking tussen de BNLW -gemeenten en een discussie met de gemeenteraad te organiseren over de kaders voor samenwerking in de regio.

Deze motie is unaniem gesteund door de raad van de gemeente Buren.