Door op 28 juni 2016

Raad stemt in met functiecirkel

Al meerdere keren hebben we in de raad gesproken over de functiecirkel voor het maatschappelijk vastgoed. Er is ook veel gesproken met actieve inwoners, om hun input zoveel mogelijk te betrekken. Wij vinden het mooi dat zoveel mensen hebben meegepraat. De positieve maar ook zeker kritische inbreng is belangrijk.

Dit voorstel gaat nu nog over de methode waarmee we keuzes gaan maken voor de toekomst. Het is een behoorlijk uitgewerkte aanpak. Voor ons is het belangrijk dat niet alleen wordt gekeken naar aantallen, maar juist naar de betekenis voor inwoners van de kernen. Dit is onder andere geborgd door naast bereik, ook te kijken naar maatschappelijke context en leefbaarheid. Wij zullen de voorstellen van het college hier dan ook zeker op gaan toetsen.

Wij willen de wethouder nadrukkelijk oproepen om snel aan de slag te gaan als de functiecirkel vastgesteld is. Het is belangrijk dat we inwoners niet te lang in onzekerheid laten en als raad daadkracht tonen.