Raad stemt in met coalitieakkoord, nieuw college geïnstalleerd

24 mei 2018

23 mei is tijdens een extra raadsvergadering het coalitieakkoord tussen Gemeentebelangen, VVD en PvdA Buren aangenomen. Daan Russchen benadrukte in zijn toelichting het belang dat er vertrouwen is tussen de partijen. Tevens zitten er voor alle partijen herkenbare standpunten in. Voor de PvdA is het belangrijk dat er aandacht is voor toegankelijke zorg, preventie, laaggeletterdheid en meer invloed van inwoners.

(Gerdjan Keller, Jan de Boer, Sietske Klein, Daan Russchen)

Nadat de raad instemde met het Coalitieakkoord-GB-VVD-PvdA-9-mei-2018 werden de wethouders Gerdjan Keller (Gemeentebelangen), Sietske Klein – de Jong (VVD) en onze eigen Daan Russchen geïnstalleerd. Daan gaat de komende jaren zich bezig houden met de onderwerpen WMO, Jeugd, Jeugdzorg, Werk en Inkomen, Participatie, Bedrijfsvoering, Duurzaamheid en Milieu.

Na het installeren van de wethouders werden de vrijgekomen plaatsen in de raad weer ingenomen. Voor de PvdA Buren keerde het oude vertrouwde gezicht Arthur Warmer terug. Hij neemt ook de rol van fractievoorzitter over.

Daan, Arthur en Ellen, heel veel succes de komende jaren!