Door op 21 oktober 2013

PvdA fractie betrokken bij onveilige verkeerssituatie

De blijvende onveilige verkeerssituatie op de Smalriemseweg in Beusichem maakte dat de gemeenteraadsfractie van de PvdA werd uitgenodigd voor een werkbezoek.

De Smalriemseweg, en in het verlengde daarvan de route die leidt naar de veerverbinding over de rivier de Lek wordt met name in ochtend- en avondspits zeer intensief gebruikt. Hierbij doen zich zeer gevaarlijke verkeerssituaties voor die vooral te maken hebben met hoge snelheden.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 werd door een van de deelnemende politieke partijen een rondweg ‘beloofd’, echter dit was tevoren en direct na de verkiezingen financieel onhaalbaar. De PvdA fractie heeft dit altijd aangegeven. Wat in dat geval rest is om, met optimale betrokkenheid van omwonenden, kennisdragers van civiele- en verkeerstechniek en gemeente te komen tot meest optimale oplossing. Vanzelfsprekend binnen vooraf afgesproken financiële kaders.

In opdracht van de gemeenteraad heeft het College van B&W van Buren een oplossing gerealiseerd die, naar nu blijkt niet voldoet en daarbij niet kan rekenen op voldoende draagvlak bij de aanwonenden. Een delegatie van de PvdA fractie bezocht 9 aanwonenden en kan niet anders dan constateren dat de aanpassingen aan het dwarsprofiel van de Smalriemseweg niet hebben geleid tot het beperken van snelheid en onveilige verkeerssituaties. Er zijn zogenaamde plateau’s aangebracht en er is een asversmalling halverwege gerealiseerd. De weg is prachtig ‘glad’ geasfalteerd en daarmee ontstonden twee delen van de Smalriemseweg die uitnodigen tot onverantwoorde snelheden en in de avonduren door jongeren zelfs als ‘Smalriemcircuit’ worden gebruikt en bestempeld. Hoe goed ook wellicht bedoeld, de aanpassingen zijn mislukt!

Het dynamische bord voor snelheidsmeting leverde het bewijs van structurele overtredingen. Er moet dus iets gebeuren. Wij spraken ouderen die niet met de fiets de weg op durven te gaan en ouders en oma’s en opa’s van kinderen die zowel niet fietsend of lopend naar school kunnen in verband met de onveiligheid. Dat mag dus niet.

De PvdA fractie heeft de bewoners een aantal handreikingen gedaan en gaat een contact tot stand brengen met Veilig Verkeer Nederland. Zij beschikken over expertise en consulenten die veel ervaring hebben met soortgelijke situaties. Doelstelling van de fractie is dat inwoners ‘van onderaf’ aan ’t werk gaan om tot een oplossing te komen en die, liefst zo snel mogelijk, met een plan, onderbouwing en doorrekening voorleggen aan de gemeenteraad van Buren. Budgetten zijn niet ongelimiteerd, wellicht kan met als basis het huidige wegprofiel worden gewerkt met civieltechnische aanpassingen, fysieke maatregelen of het toevoegen van verkeerstechnische systemen.

De PvdA fractie laat zich regelmatig uitnodigen om kennis te nemen van problemen in de samenleving en samen met inwoners te zoeken naar oplossingen. U kunt ons een dergelijk verzoek doen middels een e-mail naar info@pvdaburen.nl. Wij namen dan contact met u op. Voor problemen van individuele aard kunt u zich richten tot ons ombudsteam (ombudsteam@pvdaburen.nl)