PvdA Buren in gesprek met …

18 februari 2018

Karel de Raat en Conny Veldhuizen in gesprek met de Dijkgraaf van het Waterschap Rivierenland, Roelof Bleker. Centrale vraag tijdens het gesprek was waar het Waterschap en de gemeente Buren elkaar tegen komen.

Karel in gesprel met de dijkgraaf Roelof Bleker

Iedereen denkt natuurlijk bij het Waterschap eerst aan de waterveiligheid en de versterking en het onderhoud van de dijken. In Buren gaat het dan bijvoorbeeld om het HOP-project, de versterking van de dijk tussen Hagesteyn en Opheusden. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt die de omwonenden raken en dat vereist een goed overleg tussen Gemeente en Waterschap.

Het Waterschap heeft ook een belangrijke rol bij uitbreidingsprojecten in onze gemeente. Het beoordeelt wat de invloed is op de waterhuishouding en of er maatregelen moeten worden voorschreven om verstoringen te voorkomen. Ieder jaar in april en mei heeft het Waterschap regelmatig contact met de fruittelers in onze gemeente om er voor te zorgen dat er voldoende water in de sloten staat voor de beregening van de bloesem bij nachtvorst. Ook de waterkwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd en indien nodig worden maatregelen genomen om een geconstateerde vervuiling door bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen tegen te gaan. De Dijkgraaf vertelt verder dat het Waterschap zoekt naar mogelijkheden bij projecten de waterrecreatie in Linge en Korne te ontzien en te ondersteunen.

Waterveiligheid en waterbeheer zijn kerntaken van het Waterschap. Daardoor wordt het direct met de gevolgen van de klimaatverandering geconfronteerd. Het waterschap wil echter ook bijdragen aan het verminderen van die gevolgen. Doel is om in 2025 geheel energieneutraal te zijn door de inzet van zonne- en windenergie. Dit biedt mogelijk perspectieven in onze gemeente voor samenwerking met de omwonenden van terreinen, gebouwen en installaties van het Waterschap.

Het Waterschap maakt Buren waterveilig en zorgt ervoor dat ons water een goede kwaliteit heeft. Essentiële taken! Meer en meer helpt het Waterschap Buren bij het zoeken van duurzame toekomstbestendige oplossingen. Een goede en constructieve samenwerking met de gemeente is daarbij van groot belang. Ook dit doen we samen in Buren!

 

In aanloop naar de verkiezingen op 21 maart 2018 gaan de kandidaten van de PvdA Buren in gesprek met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Een aantal hiervan publiceren we hier en op Facebook. Wil je ook in gesprek met één van de PvdA-kandidaten? Stuur dan even een mailtje.

 Andere gesprekken nalezen? Ze staan hier.