PvdA Buren in gesprek met …

10 maart 2018

Jac Turlings is een actieve en betrokken inwoner van onze gemeente. Hij zit in het bestuur van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath en houdt zich daarbij vooral bezig met het onderwerp ruimtelijke ordening. Jac heeft een groen hart, wat tot uiting komt in zijn grote belangstelling voor wind- en zonne-energie. Karel de Raat heeft een gesprek met hem in het gemeentehuis. Jac is hier toch vanwege een vergadering over Orgamebo.

Jac

Jac heeft de indruk dat de gemeente Buren niet voorop loopt als het gaat om milieu en energie. Zo verwijst hij naar de Klimaatnota van onze buurgemeente Neder-Betuwe; zo’n nota is volgens hem in Buren nog niet verschenen. Ook de initiatieven op het gebied van windenergie in de gemeenten ten westen van Buren worden door hem als voorbeeld genoemd. Daar is de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen (BWC; wordt Windcoörporatie Westbetuwe) opgericht als uitvloeisel van de ‘windvisie’ van Geldermalsen en Neerrijnen. Een gezamelijk project van burgers en gemeenten. Een vorm van participatie die tot een betere acceptatie leidt.

Jac benadrukt dat een actieve ondersteunende houding van de gemeenten bij dit soort initiatieven van groot belang is. Ook kunnen gemeenten een trekkende rol vervullen. Buren mag en kan hierbij niet achterblijven.

 

In aanloop naar de verkiezingen op 21 maart 2018 gaan de kandidaten van de PvdA Buren in gesprek met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Een aantal hiervan publiceren we hier en op Facebook. Wil je ook in gesprek met één van de PvdA-kandidaten? Stuur dan even een mailtje.

Andere gesprekken nalezen? Ze staan hier.