Door op 2 oktober 2013

Proef bibliotheek gaat door

Naar aanleiding van ons voorstel heeft de raad van Buren ingestemd om een bibliotheekvoorziening te realiseren in de gemeente Buren. De bedoeling is om in de vier grote kernen een leespunt te vestigen, en te beginnen met een tweejarige proef in het Kulturhus van Lienden. Wij zijn enorm blij dat onze gemeente weer een bibliotheekvoorzienig terugkrijgt!