Door op 8 juli 2015

Politiek succes is niet de verdienste van de zittende macht, maar van degene met de meeste invloed daar op!

Dinsdag 7 juli was de laatste raadsvergadering van het politieke jaar in Buren. De raadsleden blikken tijdens de traditionele BBQ nog even terug op het voorbije jaar en het welverdiende zomerreces kan beginnen. De PvdA fractieleden en ondersteuners hebben hard gewerkt om de idealen en beloftes aan de kiezers waar te maken. En dat was lang niet altijd gemakkelijk vanuit de ons opgedrongen rol in de oppositie. Vaak leek het wel dat het niet uitmaakte wat we inbrachten in de politieke discussie, want het resultaat stond bij voorbaat toch al vast. Zonder echt naar onze argumenten te luisteren, ze te wegen en onze voorstellen te betrekken in de besluitvorming.

Maar schijn bedriegt. We hebben wel degelijk klinkende resultaten behaald. Misschien niet altijd even spraakmakend, maar wel zo belangrijk voor de mensen in de Burense samenleving waar we voor staan. Positief kritisch als het ging om de veranderingen in het sociaal domein, scherp als het ging om de financiële huishouding van onze gemeente op langere termijn en onverbiddelijk als het ging om de veiligheid van onze kinderen.

Dankzij onze inbreng kunnen de ouders in Beusichem opgelucht adem halen. De raad heeft besloten: eerst alle asbest er uit en dan pas de kinderen er weer in!

Zonder onze vasthoudendheid, onze haarscherpe analyse van de steeds nieuwe en vaak zeer pijnlijke feiten is het ons gelukt – met het belang van onze inwoners altijd voorop – om de halsstarrige houding van de coalitie te doorbreken en komt er een asbestvrije basisschool in Beusichem.

Zo zie je maar, invloed op de macht is soms belangrijker dan het hebben van de macht. Oppositie loont. Je kunt dan compromisloos voor je idealen gaan en je beloftes waarmaken.

Fijne zomer!