Door op 13 april 2017

Mark Hofman stopt als raadslid

Na meer dan 15 jaar in de raad te hebben gezeten als lid en fractievoorzitter voor de PvdA is de kogel door de kerk: Mark Hofman stopt ermee. Een moment wat hij al jaren heeft aangekondigd maar op verzoek van bestuur en fractie steeds uitstelde. Vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel is nu dan toch het moment gekomen. Een klein jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, om zo een ander de gelegenheid te geven het werk in de raad eigen te maken.

23 mei a.s. zal Mark tijdens de raadsvergadering terugtreden en worden opgevolgd door Martin Overheul. Martin draait al weer een aantal jaar mee als steunfractielid en is zeer gemotiveerd om het rode geluid van de PvdA in Buren te laten horen.

Als bestuur danken we Mark heel hartelijk voor 15 jaar lang inzet en wensen we Martin veel succes. Graag roepen we de leden op deze gelukwensen kracht bij te zetten door aanwezig te zijn bij de raadsvergadering 23 mei a.s. om 20.00 uur bij het gemeentehuis te Maurik.