Door op 4 november 2014

Mark Hofman draagt fractievoorzitterschap PvdA Buren over aan Maaike Baggerman

 

Op 4 november heeft Mark Hofman aan het begin van de gemeenteraadsvergadering van Buren bekend gemaakt dat hij per direct het fractievoorzitterschap overdraagt aan Maaike Baggerman.

Mark Hofman maakt zijn plek vrij om hiermee ruimte te geven aan vernieuwing en verjonging en ervoor zorgen dat er bij volgende verkiezingen een sterke lijsttrekker klaarstaat. Uiteraard zal Mark zijn belofte, gedaan aan de kiezer, gestand doen en lid van de fractie blijven.

Een bijzonder boekje

Na een korte toespraak waarin Mark Hofman zijn motivatie aan de raad en het college zal toelichten biedt hij de Burense samenleving in de persoon van burgemeester Jan de Boer een bijzonder boekje aan met de titel: Aan de keukentafel met…, naar een idee van Mark Hofman. Hierin staan 30 inspirerende verhalen van inwoners uit verschillende kernen van Buren, opgetekend aan de keukentafel bij de mensen thuis.

De kracht van een plattelandssamenleving

Verhalen van mensen uit een krachtige plattelandssamenleving, die zich enerzijds zorgen maken over hun toekomst en die van hun dorpsgenoten als gevolg van de bezuinigingen en veranderingen in de zorg, maar aan de andere kant op zoek blijven gaan naar kansen en mogelijkheden voor een vitale samenleving. Stuk voor stuk warme, vaak ontroerende en mooie verhalen van en over mensen die geloven in een lokale samenleving die je met elkaar maakt.

Wie is Mark Hofman

Mark Hofman (Zevenhuizen 1964) woont sinds 1997 in de gemeente Buren. In 1998 werd hij voorzitter van de PvdA in Buren en werkte hij mee aan de vorming van een nieuwe afdeling als gevolg van de gemeentelijke herindeling van de toenmalige gemeenten Buren, Maurik en Lienden. In 2002 werd hij gekozen in de gemeenteraad en in 2005 nam hij het fractievoorzitterschap over van Dik van Buuren.

Mark Hofman staat bekend als een fervent debater. In 2007 leidde dat tot een nominatie voor de Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid.  “Rood met ’t hart” is een bekende uitspraak van hem. Volgens Mark Hofman kun je een principiële politieke stellingname niet aanleren maar komt ’t van binnenuit. “Je voelt of iets wel of niet goed is voor de samenleving”.

Voordat Mark Hofman politiek actief was in de gemeente Buren was hij gemeenteraadslid in de gemeente Harmelen (nu Woerden) en bestuurslid in de PvdA afdeling Zevenhuizen/Moerkapelle.

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 stelde hij voor om letterlijk met de keukentafel op stap te gaan om “de samenleving te temperaturen”.

Voor meer informatie kun u bellen of mailen naar Alhard Hungerink, voorzitter PvdA Buren:

06 53 167 249  |  alhardhungerink@pvdaburen.nl

 

cover boekje (voor en achterkant)