Door op 27 oktober 2012

Kwaliteit thuiszorg

PvdA Buren vraagt zich af of wethouder Gerrie van Der Donk zich wel sterk genoeg maakt voor de kwaliteit van thuiszorg. Tijdens de afgelopen raadsvergadering stelden wij de kwaliteit ter discussie. Middels een motie aangaande de aanbesteding thuiszorg, ingediend door PvdA, VVD en PCG, gesteund door alle partijen kreeg de wethouder de spelregels mee.

Hoewel deze zaak, zoals al vele zaken regionaal worden geregeld, laat de raad van Buren zich niet onder  sneeuwen en blijft het corrigerend optreden waar dat maar nodig is.
We weten dat de nieuwe aanbieder van huishoudelijke verzorging al op 1 januari moet starten. We staan in dit tijdsbestek onder druk, erger nog we voelen ons buitenspel gezet. PvdA Buren wil dat bij de tarieven die uit de bus zullen komen, kwaliteit gegarandeerd wordt. Daaraan gekoppeld een aanvaardbare kostprijs, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Daarbij wel opletten dat de topsalarissen niet uit de hand lopen. Wethouder Van der Donk zegde toe, dat ze zich met kracht zal inzetten om het standpunt van de raad duidelijk te maken.