Door op 23 december 2013

Het laaghangend fruit van burgemeester Jan de Boer

Hoe kon onze nieuwe burgemeester Jan de Boer zich meer eigen met ons gebied tonen dan met de uitspraak ‘laaghangend fruit’! Een aantal maanden terug werd in de Burense gemeenteraad de Koepelvisie voor het stadje Buren vastgesteld.

Waar in het concept sprake was van een overambitieus en zeer grotesk plan kwam de raad met elkaar tot een getemperde visie met mooie ambities en vooral haalbaarheid en draagvlak. Er werd ingezet op burgerparticipatie waarbij een groot aantal van de bij Buren betrokken maatschappelijke organisaties, veel inwoners en kennisdragers werden gemobiliseerd. Onder de werknaam BV Buren wordt inmiddels hard gewerkt en zal het zeker tot realisatie van plannen komen. Helemaal goed!

Door onze fractie werd tijdens die raadsvergadering ingebracht dat snel na vaststelling van de Koepelvisie al zichtbaar zou kunnen worden begonnen met het ter hand nemen van ‘kleine dingen’ die het aanzien en de uitstraling van Buren schaden. Verantwoordelijk wethouder Gert-Jan van Ingen kon zich vinden in ons voorstel en onze burgemeester sprak de historische woorden ‘laten we dan vooral snel beginnen met het laaghangend fruit’.

Met elkaar waren we van mening dat we dan ook zichtbaar daadkrachtig aan de slag gaan en niet een proces van maanden en jaren ingaan waarbij stukje-bij-beetje resultaat wordt gemaakt. Foeilelijke illegale bebording in de stad, slecht onderhouden groen, verlaten fruitstalletjes op de toegangswegen naar Buren, niet passende reclameborden aan gevels en op plaatsen waar ze het zicht op monumenten en bijzondere plekken ontnemen……, dat bedoelden we.

Hoe simpel kan het zijn dacht onze fractie…dat dachten ook de voltallige raad en het college die avond. Het laaghangend fruit van Jan de Boer dus.

Drie maanden later, daags na de Midwinteravond en de intocht van de Sint en op drempel van Buren bij Kaarslicht moet de PvdA fractie constateren dat er werkelijk niets gedaan is met het laaghangend fruit. Toch jammer Jan……..