Door op 30 april 2014

Gemeentehuis kans voor startende ondernemers

Het is deze dag nieuws in de krant: “PvdA en Ondernemersplatform: ondernemers in vleugel gemeentehuis”.

PvdA Buren voert al vele jaren een discussie over de toekomst van het gemeentehuis dat als een molensteen om de nek van de gemeente hangt. Als landmark geplaatst door gemeentebestuurders die de nieuwe gemeente Buren in 1999 wilden ‘neerzetten’.

Altijd omstreden en moeilijk uit te leggen in relatie tot de vele pijnlijke financiële ingrepen die sinds die tijd zijn gedaan in de samenleving. De discussie die nu wederom oplaait doet mij herinneren aan eerdere uitspraken van PvdA gemeenteraadslid Marc Grond. In zijn tijd, Marc was in de periode 2006-2008 lid van de gemeenteraad, sloot hij elke bijdrage aan de vergadering steevast af met de woorden “…en overigens ben ik van mening dat het gemeentehuis verkocht moet worden”.

En nu? Het grote nieuws is daar. Samen met duizenden andere partijen in Nederland biedt de gemeente Buren ruimte aan voor de verhuur. Er is lang over nagedacht en dit is de oplossing! In de wachtrij voor een moeilijk te vinden huurder die met de hand op de knip op zoek is naar een prachtige ruimte voor te weinig geld. Verhuren zal uiteindelijk wel lukken want als de m2 maar laag genoeg is komt er wel een partij naar Maurik. Wellicht juist een extra reden om het gebouw vooral niet voor een dergelijke bestemming aan te bieden.

In de plannen van de PvdA Buren wordt een deel van het gebouw ingezet om (jonge) startende ondernemers de kans te bieden hun droom waar te maken. Het aanjagen van lokale werkgelegenheid, het initiëren van een lokaal kenniscentrum. Combineer werk en wonen in de gemeente Buren en geef daarmee ook een impuls aan leefbaarheid. De kosten voor het gemeentehuis worden toch gemaakt. Werk samen met het ondernemersplatform een visie uit en zorg dat bedrijvigheid daarop aansluit. Maak van het gemeentehuis een kraamkamer van succesvolle ondernemers die op termijn voor werkgelegenheid kunnen zorgen. Tijdens de verkiezingscampagne spraken wij met vertegenwoordigers van het Ondernemersplatform die het idee buitengewoon interessant vonden en ook vandaag, bij monde van voorzitter Karl Maier in de Gelderlander hun sympathie uitspreken voor het plan. Stel ruimten voor startende bedrijven beschikbaar en laat ondernemers met betrekking tot de lasten ‘infaseren’. Naarmate omzet en resultaat stijgen gaan ondernemers betalen aan de gemeente. Als een ondernemer een bepaald resultaat heeft behaald dient hij/zij op zoek te gaan naar bedrijfsvastgoed (koop of huur) op de markt en wordt de achterblijvende ruimte in het gemeentehuis weer voor een nieuwe starter ingezet. Wellicht dat voor de doorgroei van succesvolle starters nog een koppeling kan worden gemaakt met de diverse grondexploitaties in de gemeente Buren, waaronder de noodlijdende exploitatie Doejenburg in Maurik!

Het aanjagen van werkgelegenheid zorgt ook voor een aantrekkende vraag naar woningen. Werken en wonen in de gemeente Buren is dan een voordehand liggende combinatie waarmee ook de voorzieningen en het verenigingsleven een steuntje in de rug kunnen krijgen.

Dat is de creativiteit die PvdA Buren zoekt om vraagstukken te combineren. Om kansen te creëren en tot een win-win situatie te komen. Het simpel inzetten van een vleugel van het gemeentehuis voor de verhuur is niet creatief en heeft geen toegevoegde waarde.  Een gemiste kans.