Geen grootschalige mestverwerking in Kapel-Avezaath

13 maart 2018

Dinsdagavond 13 maart heeft de Gemeenteraad van Buren besloten niet in te stemmen met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen aan de Provincie Gelderland voor het realiseren van een industrieel mestverwerkingsbedrijf.

Dit verzoek had de Provincie gedaan aan de gemeente om de gedoogde situatie aan de Burensestraat te legaliseren.

In een gloedvol en overtuigend betoog, onder toeziend oog van vele omwonenden, wees PvdA woordvoerder Arthur Warmer op door de Gemeenteraad zelf vastgestelde kaders. Een verklaring van geen bedenkingen staat wat de PvdA Buren betreft haaks op de risico’s, overlast voor omwonenden en bedoelingen van het beleid rond vrijgekomen agrarische bestemmingen. Hierbij wees Arthur Warmer ook nog nadrukkelijk op het naleven van regels: “wat voor inwoners geldt, geldt ook voor bedrijven, geldt ook voor onszelf.”

In de stemming over het voorstel stemde alleen de fractie van de PCG in.

Het volledige betoog van Arthur Warmer is hier te lezen: Pleidooi Orgamebo – PvdA – 13 maart 2018.