Geen grootschalige herindeling, wel beter samenwerken