Door op 28 januari 2013

Geen grootschalige herindeling, wel beter samenwerken

De fractievoorzitters van de PvdA in de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Neder‑Betuwe, Neerijnen en Tiel zijn van mening dat de regio niet gebaat is bij een grootschalige herindeling naar een gemeente met meer dan 100.000 inwoners.

De voorzitters geven de voorkeur aan een sterke samenwerking tussen de gemeenten. In die samenwerking moet het belang van de inwoners voorop staan. Gemeenten werken nu ook wel samen, maar daarbij wordt, zo constateren de voorzitters, meestal naar de korte termijn gekeken. Bovendien zijn er gemeentelijke samenwerkingsverbanden ontstaan, die kriskras door de regio lopen. Deze situatie is voor de toekomst geen oplossing.

Een betere samenwerking is hard nodig, omdat er op korte termijn veel van de individuele gemeenten  gevraagd wordt. Het rijk draagt een aantal taken aan de gemeenten over, bijvoorbeeld de jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet. De gemeenten krijgen minder geld om die taken uit te voeren. De gemeenten zijn niet in staat om afzonderlijk al deze uitdagingen aan te gaan, aldus het standpunt van de fractievoorzitters.

De gemeenten zullen ook straks herkenbaar moeten zijn voor de inwoners. De gemeentelijke dienstverlening aan de inwoners moet persoonlijk en toegankelijk blijven. Het aanvragen van een paspoort, rijbewijs of bouwvergunning mag geen lange zoektocht worden van vele kilometers.

Het is belangrijk dat inwoners hun volksvertegenwoordigers kunnen aanspreken op de samenwerking in Rivierenland. Op dit moment zijn de gemeenteraadsleden onvoldoende betrokken bij de gemeentelijke samenwerking. Deze samenwerking  moet democratisch controleerbaar zijn, zowel voor de volksvertegenwoordigers als voor de inwoners. Alleen dan is er sprake van een rechtstreekse betrokkenheid en invloed op de regio en de regionale vraagstukken.

Die discussie over de toekomst van de regio moet volgens de PvdA‑fractievoorzitters nu in de volle breedte worden gevoerd. De PvdA fracties in de zeven gemeenten zullen in dat kader hun samenwerking onderling versterken.