Door op 22 februari 2012

Geen floriade in Buren

Het besluit is genomen. Rivierenland (en dus ook de gemeente Buren) is niet langer kandidaat voor het organiseren van de Floriade in 2022. Er hoeft de komende maanden niet te worden gewerkt aan een zogenaamd bidbook.

Teleurstellend voor de bestuurders die zich de afgelopen maanden, onder leiding van de Burense VVD-wethouder Gert-Jan van Ingen hebben ingespannen om Rivierenland ‘eigenaar’ te maken van dit geldverslindende project. De fractie van de Partij van de Arbeid in Buren heeft tijdens de raadsvergadering van november 2011 beargumenteerd waarom deze Floriade vooral niet naar ons gebied zou moeten komen. In een tijd waarin voor verenigingen, instellingen en voorzieningen elk financieel perspectief ontbreekt en een aantasting van de leefbaarheid van dorpen en steden aan de orde is mag geen euro gemeenschapsgeld worden uitgegeven aan een evenement dat geen directe bijdrage levert aan die leefbaarheid.

Financiële risico’s dienen tot een absoluut minimum te worden beperkt en de financiële afloop van alle eerder in Nederland afgeronde Floriades biedt geen enkel kansrijk perspectief. Miljoenen verliezen. Tijdens de raadsvergadering van november in Buren wist de PvdA zich niet gesteund door andere fracties uit de raad. Principieel werd een motie ingediend maar die mocht niet op de steun van andere fracties rekenen. Met het besluit van de Nationale Tuinbouwraad dat Rivierenland definitief geen kandidaat voor de Floriade is wordt onze gemeente behoedt voor een groot financieel debacle en kan met de voeten op de grond worden gebouwd aan een gezond en aantrekkelijk Rivierenland waar het goed wonen, werken en recreëren is.