Door op 6 juli 2012

Duurzame avond

Een drietal inwoners van Zoelmond, waaronder PvdA lid Goof den Hartogh en dorpsplatform Beusichem Leeft organiseerden op donderdag 5 juli een informatie avond over isolatie & energie.

De initiatiefnemers willen namelijk actie ondernemen om de dorpen het verbruik van aardgas en electriciteit te verminderen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook zeker voor onze eigen portemonnee. Tijdens deze avond was er aandacht voor de verschillende mogelijkheden die er zijn om te isoleren, maar ook voor het zelf opwekken van energie. Met name de verhalen van particulieren spraken aan. Zij vertelden enthousiast over de mogelijkheden die er zijn. De avond werd goed bezocht en de bezoekers waren positief. De initiatiefnemers hopen dat hierdoor het balletje gaat rollen en de duurzame bewustwording in de dorpen wordt vergroot. Zij zijn voornemens om deze plannen verder te concretiseren. Volg daarom vooral de site van Beusichem Leeft www.beusichemleeft.nl.