Debat Knorhof: kritisch volgen, eerst feiten op tafel

30 januari 2018

Inbreng van onze fractievoorzitter Maaike Baggerman bij het debat over de toekomst van de Knorhof (Sebava) in de gemeente Buren:

Terugblik 

Voorzitter, op 27 juli vorig jaar werden we allemaal opgeschrikt met het bericht over de enorme brand bij Sebava, in de volksmond ook wel de knorhof genoemd. Voor de direct omwonenden in Erichem zijn het spannende en onzekere uren geweest. De enorme rookpluim was van ver te zien en Buren had in de landelijke pers alle aandacht.    

Meer dan 20.000 varkens en biggen kwamen om bij deze brand. Onze fractie vindt het werkelijk verschrikkelijk. Het idee dat al deze dieren op deze manier zijn gestorven is in en in triest. Het onderstreept dat het debat over de veiligheid voor dieren in stallen niet zonder reden wordt gevoerd.    

Debat Buren 

Onze fractie kan het zich daarom goed voorstellen dat D66 samen met PvdD, – inmiddels gelukkig weer in het land – hierover in debat wil. Wij snappen ook heel goed de behoefte van velen om op dit moment te zeggen.. “zo’n megastal, dat willen we liever niet meer in onze gemeente.”    

Risico’s 

Maar voorzitter, zoals het college in recente informatie aan de Raad heeft aangegeven is dat laatste misschien niet zo eenvoudig als het lijkt. Door vanavond bij voorbaat het bestemmingsplan aan te passen, zodat herbouw niet meer mogelijk is, kunnen hoge claims en proceskosten niet worden uitgesloten. We moeten dan vrijwel zeker rekening houden met een miljoenenclaim. Een dergelijke rekening is niet neer te leggen bij inwoners.    

Plan ondernemer niet bekend 

Voorzitter, het gaat hier niet om een nieuwe aanvraag, maar om een bestaand bedrijf met een geldige vergunning. Wil de ondernemer nieuwbouw plegen? We weten het niet zeker. De ondernemer is aan zet. Het is op dit moment dan ook verstandig om nog even af te wachten. Er ligt immers nog geen verzoek, waarop we een besluit kunnen nemen. Afhankelijk van de aanvraag van de ondernemer dient op dat moment een wel overwogen keuze te worden gemaakt.    

Meer duidelijkheid 

Dus voorzitter, ja wij en snappen de wens om duidelijkheid te hebben heel goed. Maar, de raad kan niet op basis van alleen emoties handelen. Het is, voor de raad en inwoners, ook een spel van belangen en feiten. We moeten daarbij zorgvuldig te werk gaan. Onze fractie wil daarom eerst goed hebben uitgezocht wat het betekent wanneer we een eventueel nieuw besluit nemen. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende keuzemogelijkheden? En welke risico’s loopt onze gemeente financieel, en zijn die risico’s te dragen? Oftewel voorzitter, zonder een voorstel vanuit de ondernemer is het nu te vroeg om het debat te voeren. Wel vragen wij het college om ons tijdig te informeren en te betrekken bij alle ontwikkelingen rondom Sebava.     

Tot slot 

Dat betekent dat onze fractie, voor dit moment, tot de conclusie komt dat vergaande besluitvorming nog niet mogelijk is. Op het moment dat er eventueel een nieuwe aanvraag ligt en we weten welke kant de ondernemer op wil, gaan we dit zeker met veel aandacht en een kritische blik volgen en beoordelen. Waarbij wij uiteraard van mening zijn, dat welk besluit er ook genomen gaat worden, er hoe dan ook aan de laatste eisen en wetgeving op het gebied van dierenwelzijn moet worden voldaan.