Door op 2 maart 2014

De zon blijft schijnen voor de PvdA campagne

Voor de derde zaterdag op rij verzamelde het campagneteam van PvdA Buren, ditmaal in Beusichem bij lokale favoriet Maaike Baggerman. Deze zaterdag stonden Beusichem, Zoelmond, Ravenswaaij, Asch en Erichem op het programma.

Na een goede kop koffie gingen we tien ‘man’ sterk de wijk in om te ‘buurten’: in gesprek met ‘onze’ kiezers. De zon scheen, zoals elke zaterdag tot op heden, en het humeur was opperbest. Niet in de laatste plaats vanwege de goede reacties die we aan de deur krijgen. Mensen waarderen het dat we ons gezicht laten zien en het gesprek aangaan, misschien wel juist als inwoners nog wat ‘kwijt willen’ over het lokaal bestuur.

Opvallend is hoeveel inwoners zich goed bewust zijn van het feit dat de rol van de gemeentelijke overheid verandert: met de overheveling van veel zorgtaken wordt de gemeente een belangrijker aanspreekpunt voor haar burgers. Onze inwoners volgen de discussie duidelijk, via TV en krant. PvdA Buren is hier heel helder over: “De gemeente wordt de eerste overheid voor mensen.”

Het baart inwoners wel zorgen hoe de tientallen miljoenen die naar de Gemeente Buren komen straks worden besteedt. “Komt dat geld straks wel bij de burgers terecht als iemand zorg nodig heeft?” Mensen geven tal van voorbeelden waaruit blijkt dat hun eigen zorgvraag of die iemand in hun naaste omgeving haar hun oordeel niet zorgvuldig is behandeld. Simpele zaken als een verhoogd toilet voor iemand die slecht ter been is. Mensen geven aan niet serieus verder te worden geholpen als er geen directe rol voor de gemeente is. Teleurstellend. Men maakt zich zorgen! Een duidelijk reden om gebruik te maken van het stemrecht: ‘geef de partij met de beste ideeën over de continuïteit en kwaliteit van de zorg uw vertrouwen op 19 maart’.

De eerste twee campagnedagen zijn we gestart aan ‘de andere kant’ van het kanaal. En aan dat ‘onderscheid’ wordt door bewoners aan deze kant veelvuldig verwezen: ‘daar’ komt een Kulturhus, ‘daar’ is een nieuwe school gebouwd, ‘daar’ komt toch wel een bibliotheek (pilot). Enzovoorts. “En hier liggen de stoeptegels los” zegt een man treffend. Inwoners laten regelmatig blijken teleurgesteld te zijn over de politiek in Buren: er is weinig oog voor ‘de kleine man’ en voor de kleine dingen.

Grote teleurstelling is er over de school in Beusichem. “Mijn kind heeft problemen met haar luchtwegen en mag eigenlijk niet meer in die lokalen komen, de schimmel staat op de muren” zegt een moeder terwijl ook haar kinderen zich aan de voordeur melden. “Als je iemand kent op het gemeentehuis, dan krijg je wat voor elkaar,” zo zegt een stel uit Asch. Maar zelf hebben ze het te stellen met ambtenaren bij het realiseren van een kleine verbouwing. De boodschap is duidelijk: de afstand tussen burger en overheid en tussen ‘kiezer en gekozene’ moet kleiner. Zeker nu er een groter beroep wordt gedaan op de kracht van de mensen in de kernen en de overheid er niet voor alles direct meer is. In Zoelmond worden we regelmatig aangesproken over de verloedering van het mooie oude schoolgebouw. “Waarom gebeurt er niks? Zijn er dan geen plannen? Straks wordt het een keer aangestoken”. Mensen maken zich zorgen.

Het positieve nieuws is dat onze inwoners best snappen dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien. “In sommige opzichten was het ook wel wat doorgeschoten” zo zeggen mensen. Het is niet erg om zelf een beetje meer verantwoordelijkheid te nemen, maar dan wel in samenspraak met de gemeente: “Het moet niet, zoals bij de speeltuinen, over de schutting worden gegooid.” Een oproep waar PvdA Buren zich helemaal in herkent: een zogeheten participatiesamenleving is niet van burgers alleen! Alle partijen moeten hun beste beentje voorzetten en een nieuw ‘web’ spinnen waarin op tal van plekken de verbinding wordt gelegd: tussen gemeenten, dorpsraden en -huizen, verenigingen, de kerk, mantelzorgers, signaleringsgroepen en zorgzame burgers. Tijdens het ‘buurten’ geven mensen vaak hoog op van hun eigen wijk: “Wij zijn betrokken bij elkaar. We weten wat er speelt en steken elkaar een handje toe als dat nodig is.” Die samenhang is mooi en moet waar nodig worden versterkt. Maar dan wel met een gemeente als betrokken partij, met een gewillig oor!

De PvdA Buren heeft een inspirerende dag gehad, met mooie en krachtige verhalen van inwoners die het goede willen behouden, maar daarbij wel moeten kunnen rekenen op een betrokken overheid die inwoners helpt hun eigen kracht te benutten. De PvdA Buren gaat voor zo’n samenleving! De visie en kracht van de samenleving worden door inwoners verwoord tijdens onze keukentafelgesprekken. Ga naar www.onskeukentafelgesprek.nl en maak kennis met inspirerende verhalen en ideeën. De samenleving zit vol kansen!