Door op 21 februari 2014

De gemeente is waar het gaat gebeuren

Gisteren kopte nos.nl dat de zorg het favoriete thema is bij de raadsverkiezingen. Voor mij is het dé reden om lid te worden van de PvdA.

Neem Buren, het wordt alom erkend dat PvdA op dit vlak de meeste kennis in huis heeft gehaald. En het is hét gebied dat volledig bij de gemeentes komt te liggen. Zorg voor ouderen, jongeren, mensen met een beperking, etc. Hoe gaan we deze vormgeven binnen de beperkingen waarmee de gemeente te maken heeft? Hoe zorgen we voor een sociaal beleid?

Bij de afgelopen WMO bijeenkomst op Kunsthof de Heuf interviewde ik Bibi. Deze jonge vrouw van 19 vertelde over een jeugd van hot naar her, internaat naar internaat, opvanggezin naar opvanggezin. Een jeugd die haar dwong te overleven, zonder de veiligheid die kinderen nodig hebben om een toekomst op te bouwen. Resultaat: ze heeft de jeugdzorg verlaten, moe van het vechten, werkeloos, radeloos en aan haar lot overgelaten.

Tijdens het verhaal zag ik de tranen van Annie Benschop, dé zorgdeskundige in de raad van Buren. Deze bewogenheid was een bewogenheid van iemand die ergens voor staat. En neem mijn tante Nicole Teeuwen, pvda wethouder in Houten wie, zo getuige de lovende getuigenissen bij haar overstap naar een directeurschap in het passend onderwijs, jarenlang met flair heeft gestreden voor een goede jeugdzorg. En mijn opa Stinus Blom, gevierd verzetsheld in de Utrechtse Heuvelrug, die in tegenstelling tot een aantal van zijn makkers de bevrijding mocht meemaken. Hij koos ervoor om als pvda-wethouder bij te dragen aan een wederopbouw mét oog voor mensen die zorg nodig hebben.

Het zijn en waren personen zich thuis voelen binnen de PvdA en de kracht hebben om dingen in beweging te zetten. Dit speerpunt, de zorg, maakt dat ik nu als lijstduwer langs de deuren ga om mensen te wijzen om de cruciale periode waarvoor we staan. Dit soort gesprekken, met Burenaren van alle kleuren en achtergronden, geven ons de inspiratie om de komende 4 jaar te gaan voor mooi en sociaal beleid, met ruimte voor welvaart én medemenselijkheid. Ik nodig u uit om deze gesprekken te lezen op www.onskeukentafelgesprek.nl.

Ik hoop dat we met z’n allen gaan stemmen. Want de gemeente is waar het gaat gebeuren, misschien wel meer dan ooit.