Door op 17 februari 2014

De campagne kon niet beter beginnen

De campagne kon niet beter beginnen: op een stralende  zaterdagochtend (15 februari) verzamelden het campagneteam van PvdA Buren in Ommeren. Op de eerste campagnedag deed het PvdA-team Ommeren, Ingen en Lienden aan. Het weer was goed, de sfeer was goed: wat wil je nog meer?

Met een ploeg van 10 kleurde de straten in Ommeren als snel ROOD. Met de folder in de hand belden we aan en kwamen al snel met de bewoners in gesprek. Het viel op hoeveel mensen zich al bewust zijn van de grote uitdaging die op alle Nederlandse gemeenten  afkomen:  de verantwoordelijkheid voor vele zorgtaken. En niet iedereen is daar even gerust op. Welke ideeën heeft de gemeenteraad over deze zo belangrijke taak? En welke keuzes worden er straks gemaakt. PvdA Buren denkt dan ook dat dit het thema wordt van de verkiezingen op 19 maart. En de kiezers kunnen een grote invloed uitoefenen op het zorgbeleid van de gemeente. Simpelweg door dit een belangrijk onderdeel van hun afweging laten zijn bij het uitbrengen van hun stem!

Telkens was de PvdA-folder tenminste reden voor een leuk gesprekje: bekende inwoners van Ingen en Lienden stonden immers  prominent in de folder, zoals Nelly en Gerrie van Schaik en Dick van Ommeren. De doelen waar deze betrokken inwoners van Buren zich  voor inzetten werden direct herkend: zorg voor naasten, werk voor mensen met een arbeidsbeperking, maar ook thema’s als aandacht voor jongeren en het belang van voorzieningen zoals een dorpshuis.

Soms wat het praatje aan de deur wat diepgaander. Regelmatig wilden mensen hun zorg over zaken uitspreken of iets melden over hun contact met de gemeente. Zo werd meer aandacht gevraagd voor het toenemende aantal inbraken. Maar ook voor het groenbeheer, en zelfs voor het risico van enkele dode bomen die ondanks vele contacten met de gemeente nog niet zijn gerooid. Ook zijn mensen minder goed te spreken over het feit dat de politie via een landelijk nummer moet worden gebeld: ze willen zo graag hun eigen ‘wijkagent’ snel aan de lijn hebben, “Ik bel immers niet voor niks” zo zei een inwoner.

Een ander belangrijk thema dat vaak aanleiding was voor een wat langer gesprek waren de voorzieningen: de bibliotheek, de speeltuinen, het verenigingsleven. Inwoners hebben grote moeite met de ‘plotse’ terugtrekkende beweging die de gemeente heeft gemaakt: “Als wij geen vereniging hadden opgericht, was er nu geen speeltuin meer voor onze kinderen. Je wordt er haast toe gedwongen.” Het is niet zo dat inwoners niet bereid zijn de handen uit de mouwen te steken, integendeel. Ze hebben wel moeite met de wijze waarop dat gebeurt. Zo werd ook regelmatig onbegrijpend gereageerd op de keuze om niet meer deel te nemen aan de bibliotheek Rivierenland. “Mijn contributie is zowat verdubbeld!” zo meldde een leesgrage inwoonster.  Nog erger vindt men dat de drempel voor kinderen hoger is geworden nu er geen buurtbus meer is. Wel zijn inwoners erg blij met de bibliotheek voorziening in het Kulturhus in Lienden, een initiatief van PvdA Buren.