Door op 6 juni 2014

De campagne is begonnen!

Op 4 juni waren bestuur en fractie voor het eerst bij elkaar na de verkiezingen van 19 maart. De fractie en de steunfractieleden in de vertrouwde samenstelling, en het bestuur met vier nieuwe gezichten.

We hebben met elkaar ideeën besproken hoe we de verkiezingsbelofte aan onze achterban de komende jaren waar willen gaan maken. Natuurlijk heb je veel meer invloed op het beleid wanneer je deel uitmaakt van de coalitie. Maar ook de oppositierol biedt voldoende kansen om onze speerpunten over het voetlicht te brengen bij andere politieke partijen, niet gehinderd door dichtgetimmerde coalitieafspraken en de kadaverdiscipline binnen de huidige coalitie. Maar op basis van inhoud en argumenten die hout snijden. We zullen elkaar daarin ook scherp houden, ieder vanuit zijn/haar eigen rol binnen de PvdA Buren.

De komende jaren gaan we verder bouwen aan de kwaliteit van onze club. Zorgen voor een optimale samenwerking tussen fractie en bestuur, zodat we elkaar versterken. Inwoners actief betrekken, zodat wij altijd weten wat er speelt en de inwoners weten waar we mee bezig zijn. Dicht bij de mensen en samen met de mensen. Binden en verbinden.

We hebben ons ombudsteam versterkt. Er staat een enthousiaste en betrokken team in de startblokken. Ze zijn er om mensen die vragen over de ingewikkelde regelgeving en daarbij hulp of ondersteuning nodig hebben op weg te helpen en de weg te wijzen. Gezien de ontwikkelingen in de zorg, waarbij de gemeente Buren er een groot aantal nieuwe taken bij krijgt is versterking van ons ombudsteam geen overbodige luxe. Binnenkort komen we met meer informatie.

Op de algemene ledenvergadering van 25 augustus presenteren we onze plannen voor het komend jaar. Plannen die we graag samen met onze achterban willen ontwikkelen en uitvoeren. Schrijf deze belangrijke datum vast in uw agenda.

 

Alhard Hungerink

Voorzitter PvdA Buren