Door op 17 april 2015

Constructieve oppositie

Herken je dit begrip? Het wordt door het kabinet vaak gebruikt om aan te geven dat er oppositiepartijen zijn waarmee je goed kunt samenwerken om zo een meerderheid te krijgen. Dit begrip suggereert eigenlijk dat je er als coalitiepartijen niet zondermeer vanuit mag gaan dat oppositiepartijen constructief zijn. Dat is niet alleen merkwaardig, maar zegt ook iets over het vertrouwen in het functioneren van ons democratisch stelsel. Het doel van oppositie voeren is toch niet om je destructief op te stellen, maar om het beleid kritisch te volgen, waar nodig verbeteringen of wijzigingen voor te stellen en met alternatieve plannen te komen. Daarin verschillen landelijke en lokale politiek niet van elkaar.

In de Burense politiek zitten wij in de oppositie. Ongewild, maar het is nu eenmaal niet anders. Dat maakt het lastig om al je beloftes aan de kiezer waar te maken. Het heeft trouwens wel zo zijn voordelen. Je kunt compromisloos strijden voor de veranderingen die je in de lokale samenleving wilt doorvoeren. Je hoeft geen concessies te doen aan in het coalitieakkoord gemaakte afspraken, je kunt wegblijven uit de achterkamertjes en je volledig richten op het proberen zoveel mogelijk van de aan de kiezer gedane beloftes in te lossen. Natuurlijk probeer je een meerderheid in de raad voor je voorstellen te krijgen en zoek je daarvoor samenwerking met coalitiepartijen. Dat is normaal en heeft niets te maken met constructieve oppositie. Dit is gewoon een kwestie van gezond verstand, respect voor elkaars standpunten en het vinden van gezamenlijke oplossingen.

Onze ervaren fractie kent het klappen van de politieke zweep, weet als geen ander hoe de Burense hazen lopen en concentreert zich vanuit haar lastige rol op het verwezenlijken van zoveel mogelijk PvdA-idealen. Ze doet dat met veel kennis van zaken, een enorme inzet en gedrevenheid en met respect voor ieders standpunten.

Wil je weten hoe onze fractie haar oppositierol vervult kom dan eens naar een raadsvergadering en maak van dichtbij mee hoe Maaike, Mark, Arthur en Annie ons in de gemeenteraad vertegenwoordigen. Komende dinsdag 21 april bijvoorbeeld om 20:30 uur, wanneer het debat over de veiligheid van de schoolgaande kinderen in Beusichem wordt voortgezet en de startnotitie over maatschappelijke voorzieningen en accommodaties (dorpshuizen, sportaccommodaties, schoolgebouwen, etc.), essentieel voor de leefbaarheid in alle kernen, wordt behandeld.

Misschien tot dinsdag. Ik ben er in ieder geval.

Met vriendelijke groet,

Alhard Hungerink
Voorzitter